Puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallintaa koskevan hankkeen väliraportti

Puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallintaa koskevan hankkeen keskeisenä tavoitteena oli etsiä keinoja turvata puolustusvoimien alueisiin ja toimitiloihin liittyvät normaali- ja poikkeusolojen toimintaedellytykset muuttuneessa toimintaympäristössä sekä vastata puolustusvoimien kiinteistökustannusten noususta aiheutuviin haasteisiin.

Hankkeen väliraportti luovutettiin kansliapäällikkö Jukka Juustille 10.5. Väliraportin tiivistelmä on luettavissa oheisesta liitteestä:

Puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallintaa koskevan hankkeen väliraportin tiivistelmä (pdf) (367.8 KB)

Uudistuksen valmistelu jatkuu asettamispäätöksen mukaisesti 31.1.2020 asti. Jatkotyössä täsmennetään toimeenpanon yksityiskohtia ja tarkennetaan vaikutusten arviointia.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä