Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2010 Yhteiskunnan turvallisuusstrategian, jäljempänäYTS2010. Tämä valtioneuvoston periaatepäätös muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille.

YTS2010 korostaa kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä valtion viranomaistoimintojen ohella yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Kunnalla on keskeinen vastuu huolehtia väestön peruspalveluista sekä muusta tärkeästä ja kriittiseksi arvioidusta palvelu- ja hyödyketuotannosta.

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa -asiakirjan tarkoituksena on edesauttaa varautumista koskevien kysymysten huomioon ottamista kunnan toimintojen johtamisessa ja palvelujen jatkuvuudenhallinnassa häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Keskeistä on, että varautuminen on luonteva osa normaalia hallintoa kaikissa kunnan vastuulla olevien tehtävien hoitamisessa. Tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa varautumisen suunnittelun ja toiminnan johtamisen kokonaisuutta. Kukin kunta luo luontevat varautumisen käytännöt aina omista lähtökohdistaan.

Asiakirja keskittyy kolmeen keskeiseen osa-alueeseen:

1) käytettävien peruskäsitteiden yhtenäistämiseen,

2) kunnassa toteutettavaan varautumistoiminnan organisointiin kunnan johdon ja kunnan eri hallintokuntien välillä ja

3) tilannetietoisuuteen päätöksenteon perustana ja tätä tukevien yhteistoiminta - järjestelyjen kehittämiseen kunnan ja ympäröivän yhteiskunnan välillä.

Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa -asiakirja on osa YTS2010 toimeenpanoa.

Lataa Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa -asiakirja PDF-tiedostona.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä