Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2009

Vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon sisältö valmistui perjantaina 23. tammikuuta tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa. Selonteossa arvioidaan Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kokonaisvaltaisesti ja esitetään valtioneuvoston 2010-luvun loppupuolelle ulottuvat linjaukset. Selonteko annetaan virallisesti käännöksineen eduskunnalle valtioneuvoston yleisistunnossa myöhemmin.

 SUOMEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä