Tutkimushanke eurooppalaisen puolustusyhteistyön tulevaisuudesta


Puolustusministeriö toteutti yhdessä German Marshall Fund of the United States (GMF Berliini, Saksa), tutkimuslaitoksen kanssa tutkimushankkeen, jossa tarkasteltiin Euroopan puolustusyhteistyön tulevaisuutta. Hankkeen toteuttamiseen osallistuivat German Marshall Fundin lisäksi Ulkopoliittinen instituutti ja Euroopan komission Suomen edustusto. Hankkeen myötä tuotettiin kolme policy brief -paperia ja järjestettiin kolme keskustelutilaisuutta, Berliinissä, Helsingissä sekä Brysselissä.

Policy Brief -paperit löytyvät GMF:n sivuilta:  http://www.gmfus.org/topic/european-union

Lisätietoja: erityisasiantuntija Charlotta Collén, puolustusministeriön tutkimusyksikkö


Tutkimusraportti

Lauri Hannikainen ja Tero Lundstedt

3.6.2016

Kansainvälisen oikeuden rooli nyky-Venäjän ulkopolitiikassa - erityisesti valtiosuvereenisuuden, asevoiman käytön kiellon ja kansojen itsemääräämisoikeuden valossa


Tutkimusraportti_Hannikainen_Lundstedt_2016_kansiTutkimusraportin päämääränä on selvittää kansainvälisen oikeuden vaikutusta Venäjän federaation toimintaan ja argumentointiin kansainvälisissä kriiseissä vuosina 1991–2016 sekä arvioida kansainvälisen oikeuden roolia Venäjän kansainvälispoliittisissa valinnoissa ja ulkopolitiikan linjauksissa tulevina vuosina. Tutkimme aihetta erityisesti valtiosuvereenisuuden, asevoiman käytön ja sillä uhkaamisen kiellon sekä kansojen itsemääräämisoikeuden periaatteiden valossa, sillä nämä ovat olleet eniten esillä viime vuosien kansainvälisissä kriiseissä.

Tutkimusraportin teema edellyttää Venäjän kansainvälispoliittisen ajattelun pääkohtien tuntemusta ja kykyä ymmärtää sen muutoksia. Kansainvälisestä oikeudesta esittelemme keskeisten sääntöjen merkitystä ja sisältöä sekä Venäjän kansainvälisen oikeuden traditiota ja nykydoktriinia. Näitä analysoimalla selvitämme kansainvälisen oikeuden asemaa nykyisessä ulkopolitiikassa. Raportin ensimmäiset luvut sisältävät taustatekijöiden esittelyä ja luvut 4-7 Venäjän konkreettisia toimenpiteitä – reagointia länsivaltojen rikkomuksiin, Georgian ja Ukrainan kriisejä sekä ns. hybridisodankäynnin ilmiötä - kansainvälisen oikeuden kannalta. Luvut 8-9 ovat johtopäätöksenomaista kansainvälisoikeudellista ja -poliittista analyysia.

Kansainvälisen oikeuden rooli nyky-Venäjän ulkopolitiikassa - erityisesti valtiosuvereenisuuden, asevoiman käytön kiellon ja kansojen itsemääräämisoikeuden valossa

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä