Laivue 2020 -hanke

Mitä?

Suomelta poistuu käytöstä yhteensä seitsemän merivoimien alusta. Niiden tilalle tarvitaan uusia aluksia. Laivue 2020 –hankkeen tehtävä on korvata poistuvat alukset uusilla.

Tutustu hankkeeseen

Miksi?

Uudet alukset ovat välttämätön osa meripuolustusta. Niillä torjutaan merialueelta tulevat hyökkäykset ja turvataan tärkeät kohteet merellä ja saaristossa.

Lue hankkeen merkityksestä

Milloin?

Laivue 2020 -hanke alkoi vuonna 2015. Suunnitelmien mukaan alusten rakentaminen alkaa vuonna 2022. Uusi kalusto valmistuu 2028 mennessä.

Tutustu aikatauluun

Hankkeen aikataulu

 1. Laivue 2020 tutkimus- ja kehitystyö alkaa

  Vuodesta 2008 alkaen

  Ennen Laivue 2020 -hanketta puolustusvoimat tekee uuteen kalustoon liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä.

 2. Hanke kirjataan hallitusohjelmaan

  29. toukokuuta 2015

  Pääministeri Sipilän hallitusohjelman (2015) mukaan ”hallitus päättää merivoimien taistelualuskaluston suorituskyvyn korvaamisesta”.

 3. Laivue 2020 –hanke käynnistetään

  25. syyskuuta 2015

  Hallitusohjelman mukaisesti puolustusministeri Jussi Niinistö valtuutti 25.9.2015 puolustusvoimat käynnistämään Laivue 2020 -hankkeen.

 4. Laivue 2020 -hanke vastaanotti tietopyyntöjen vastaukset

  16. huhtikuuta 2016

  Puolustusvoimien logistiikkalaitos sai vastauksia aluksen taistelujärjestelmää koskevaan tietopyyntöön noin 80 kotimaiselta ja ulkomaiselta toimittajilta keväällä 2016.

 5. Aiesopimus Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa

  14. syyskuuta 2016

  Puolustusvoimat ja Rauma Marine Constructions Oy solmivat aiesopimuksen neljän monitoimikorvetin rakentamisesta Rauman telakalla.

 6. Taistelujärjestelmän osallistumishakemuspyyntö 12 yritykselle

  19. joulukuuta 2016

  Taistelujärjestelmän hankintaan liittyvä osallistumishakemuspyyntö lähetetään 12 kotimaiselle ja ulkomaiselle yritykselle.

 7. Valtioneuvoston puolustusselonteko tukee Laivue 2020 -hanketta

  16. helmikuuta 2017

  ”Merivoimien ja ilmavoimien poistuvan suorituskyvyn korvaavat alus- ja hävittäjähankinnat ovat Suomen sotilaallisen puolustuksen kannalta elintärkeitä strategisia hankkeita.”

 8. Suunnittelusopimus neljästä monitoimikorvetista

  7. huhtikuuta 2017

  Rauma Marine Constructions Oy:n kanssa solmitaan suunnittelusopimus neljän monitoimikorvetin suunnittelusta.

 9. Taistelujärjestelmän alustava tarjouspyyntö lähetetään

  13. kesäkuuta 2017

  Taistelujärjestelmän neuvottelukutsu ja alustava tarjouspyyntö lähetään kolmelle toimittajaehdokkaalle 12 yrityksen joukosta.

 10. Aiesopimus laivan rakentamiseen liittyvistä pääperiaatteista ja edellytyksistä

  Vuonna 2018

  Puolustusministeri Niinistö valtuutti Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan aiesopimuksen Rauma Marine Constructions (RMC) Oy:n kanssa neljän Laivue 2020 -korvetin rakentamiseen liittyvistä pääperiaatteista ja edellytyksistä.

 11. Pohjanmaa-luokan pääsopimuskumppaneiksi Rauma Marine Constructions ja Saab

  19. syyskuuta 2019

  Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.9.2019 valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan merivoimien Pohjanmaa-luokan alusten laivanrakentamissopimuksen ja taistelujärjestelmän hankintasopimuksen.

 12. Laivojen rakentaminen ja käyttöönotto

  Vuosina 2021-2028

  Laivojen rakentamisvaihe ajoittuu vuosille 2022– 2025 ja ne otetaan käyttöön 2020-luvun puolessa välissä.

Ohjelmajohtajan blogi