HALLINTOPOLIITTINEN OSASTO

Osastopäällikkö: ylijohtaja Teemu Penttilä

Puolustusministeriön hallintopoliittinen osasto vastaa puolustushallinnon toiminnan ja talouden suunnitteluun sekä organisaation ja rakenteiden kehittämiseen liittyvistä asiakokonaisuuksista.  Osastolla käsitellään myös lainsäädäntöön ja sen valmisteluun sekä strategisen tason turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Osastolle on sijoitettu puolustusministeriön sisäinen tarkastus ja Controller- toiminto.
Hallintopoliittisen osaston yksiköt ovat:

•    Konserniohjausyksikkö
•    Talousyksikkö
•    Lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö
•    Turvallisuusyksikkö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä