HALLINTOYKSIKKÖ

Yksikönjohtaja: hallintojohtaja Hannu Antikainen

Hallintoyksikkö vastaa ministeriön sisäiseen hallintoon ja työskentelyolosuhteisiin liittyvistä tehtävistä. Hallintoyksikkö vastaa ministeriön ylimmän johdon toiminnan tukemisesta, sisäisestä turvallisuudesta, ministeriön hankintatoiminnasta, matkahallinnosta, työsuojelusta ja yhteistoiminnasta sekä muista hallintotehtävistä, jotka eivät kuulu muille ministeriön toimintayksiköille.

Yksikön johtaja käsittelee ja ratkaisee ministeriön sisäiseen henkilöstö- ja taloushallintoon sekä yleiseen hallintoon kuuluvia asioita sekä osallistuu ministeriön edustajana työnantajatoimintaan.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä