MAANPUOLUSTUSTIEDOTUKSEN SUUNNITTELUKUNTA (MTS)

Pääsihteeri: Heli Santala

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS) on pysyvä parlamentaarinen komitea, joka toimii hallinnollisesti puolustusministeriössä. Valtioneuvosto asettaa suunnittelukunnan eduskunnan toimikaudeksi. MTS on toiminut vuodesta 1976 alkaen.

MTS:n tehtävänä on järjestää seminaareja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta. Lisäksi MTS teettää ja julkaisee tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta ja kansalaisten henkisestä kriisinkestokyvystä. MTS tukee osaltaan viranomaisten valmiussuunnittelua henkisen kriisinkestokyvyn kehittämiseksi ja poikkeusolojen kansalaisjärjestöyhteyksien ja mielipidetutkimuksen hoitamiseksi.

Suunnittelukunta toimii pääasiassa työ-, järjestö-, koulutus-, media- ja tutkimusjaostossa.

Suunnittelukunnalla on oma sihteeristö sekä kiinteät yhteydet vastaaviin organisaatioihin muissa Pohjoismaissa.

MTS on sijoitettu ministeriön viestintäyksikön yhteyteen.

Lisätietoja MTS:n toiminnasta ja mielipidekyselyistä


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä