RESURSSIPOLIITTINEN OSASTO

Osastopäällikkö: ylijohtaja Raimo Jyväsjärvi


Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, toimitilojen ja yhteiskuntavastuun ja tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen ohjaukseen liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta sekä strategisten hankkeiden ohjauksesta.

Resurssipoliittisen osaston yksiköt ovat: 
•    materiaaliyksikkö
•    henkilöstöyksikkö
•    tietohallintoyksikkö
•    kiinteistö- ja ympäristöyksikkö
•    strategisten hankkeiden ohjelma


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä