TURVALLISUUSKOMITEAN SIHTEERISTÖ

Yksikönjohtaja: pääsihteeri Vesa Valtonen

Turvallisuuskomitea on valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteinen kokonaisturvallisuuden asioissa avustava pysyvä yhteistyöelin. Turvallisuuskomitean sihteeristö toimii puolustusministeriön yhteydessä. Turvallisuuskomitean sihteeristö valmistelee Turvallisuuskomitealle kuuluvat asiat. Komitean tehtävistä säädetään Turvallisuuskomiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Turvallisuuskomitean sihteeristö toimii yhteistoiminnassa kaikkien hallinnonalojen, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa kokonaisturvallisuuden ja sen yhteensovittamisen asiantuntijana sekä yhteiskunnan turvallisuusstrategian kehittäjänä. Sihteeristön osaamista kehitetään tätä verkottunutta toimintatapaa ja -ympäristöä vastaavaksi. Näillä toimilla luodaan edellytyksiä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaiselle kansalliselle varautumiselle. Turvallisuuskomitean sihteeristöön on sijoitettu monikansallisen MCDC-kokeilutoiminnan koordinaatiotehtävät.

Valtioneuvosto on asettanut Turvallisuuskomitean puheenjohtajaksi puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juustin. Turvallisuuskomitean sihteeristön pääsihteeri on Vesa Valtonen.

Lisätietoja turvallisuuskomiteasta: www.turvallisuuskomitea.fi

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä