VIESTINTÄYKSIKKÖ

Yksikönjohtaja: viestintäjohtaja Niina Hyrsky

Viestintäyksikkö vastaa puolustusministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä määrittää periaatteet koko hallinnonalan viestinnälle.

Viestintäyksikkö huolehtii ministeriön ylimmän johdon viestintäpalveluista osallistumalla esimerkiksi vierailujen valmisteluihin ja vastaamalla lehdistötilaisuuksien järjestelyistä. Yksikkö vastaa myös ministeriön monipuolisista mediasuhteista sekä seuraa kansallista ja kansainvälistä mediaa.

Viestintäyksikön tehtäviin kuuluvat myös puolustusministeriön kolmikielisten websivustojen suunnittelu, kehittäminen ja sisällöntuottaminen. Puolustusministeriö tuottaa kaiken tiedotus ja esitemateriaalinsa molemmilla kotimaisilla kielillä ja tarvittaessa myös englanniksi.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä