Puolustusministeriö työnantajanaPuolustusministeriö vastaa kansallisesta puolustuspolitiikasta ja turvallisuudesta sekä kansainvälisestä puolustuspoliittisesta yhteistyöstä.
Ministeriön ydintehtäviin kuuluvat vastuu sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja kansainvälisen kriisinhallinnan toimintaedellytyksistä, vaikuttaminen Euroopan turvallisuusrakenteisiin kansallisten etujen turvaamiseksi sekä vastuu kestävästä maanpuolustustahdosta.

Lisäksi, puolustusministeriön tehtävä on vahvistaa asemaansa valtionjohdon luotettavana asiantuntijana sekä vaikuttajana turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Puolustusministeriön avoimet työpaikat löytyvät vasemmalla olevan linkin kautta. Saman linkin alta löytyy lisää tietoa puolustusministeriön tarjoamista harjoittelupaikoista opiskelijoille.

PLM 02 10 2012
Kuva: Juhani KandellTyötyytyväisyys on puolustusministeriössä hyvällä tasolla

Puolustusministeriön henkilöstön työtyytyväisyys on noussut tasaisesti. Vuosittain tehdyissä mittauksissa on havaittavissa viisi vuotta kestänyt nouseva trendi. Tämän vuoden kokonaistyytyväisyysindeksi on 3,83. Arvosteluasteikolla 1-5, tätä kokonaiskuvaa voidaan pitää myönteisenä.

Puolustusministeriössä työskentelevien työtyytyväisyyttä mitataan kaikille ministeriöille suunnatulla yhteisellä kyselyllä, jossa pääkohtina ovat johtaminen, työn sisältö ja haasteellisuus, palkkaus, kehittymisen tuki, työilmapiiri ja yhteistyö, työolot, tiedon kulku sekä työnantajakuva. Kysymyksiä täsmennetään 29:n alakohdan avulla. Kaikissa pääkohdissa puolustusministeriön tyytyväisyys on noussut edellisvuodesta.

Työn sisältö ja haasteellisuus koetaan puolustusministeriössä korkeaksi. Tämän vuoden mittaustulos osoitti työn sisältöä ja haasteellisuutta kuvaavaksi mittausluvuksi 4,02, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

Tyytyväisyys johtamiseen on ministeriössä kohonnut. Esimiehen antama tuki työnteossa sai kokonaistuloksen 4,09. Henkilöstö koki myös esimiesten kohtelevan heitä oikeudenmukaisesti, mikä näkyi kokonaistuloksena 4,23.

Johtamisen lisäksi puolustusministeriöläisten työtyytyväisyys on kohonnut työolojen, kehittymisen tuen ja tiedonkulun osalta. Samoin koulutusmahdollisuuksia pidetään hyvinä. Sen sijaan uralla etenemisen mahdollisuuksia ministeriöläiset kaipaavat lisää, samoin palkkauksen toivotaan muuttuvan työsuorituksen myötä.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa erityisasiantuntija Petri Laurila puh. 0295 140437

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä