AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaali


ERITYISASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE


Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittisen osaston materiaaliyksikköön sijoitettu erityisasiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.11.2018–30.9.2019. Virkasuhteessa on kolmen kuukauden koeaika. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.


Erityisasiantuntijan määräaikaisen virkasuhteen hakuaikaa jatketaan 15.10.2018 alkaen 26.10.2018 asti. Aiempi hakuaika päättyi 12.10.2018. Aikaisemmat hakijat otetaan huomioon ilman uutta hakemusta.


Resurssipoliittinen osasto vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavarojen kehittämisestä puolustusmateriaalipolitiikan, hallinnonalan henkilöstöpolitiikan, kiinteistö- ja ympäristöpolitiikan sekä tietohallinnon aloilla. Osasto vastaa myös puolustushallinnolle palveluja tuottavien yhtiöiden ja muiden yhteistyötahojen ohjaukseen liittyvistä asioista ja puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Materiaaliyksikkö johtaa hallinnonalan materiaalipolitiikkaa ja ohjaa puolustushallinnon materiaalihankkeita sekä alan kansainvälistä yhteistyötä. Toiminnallaan materiaaliyksikkö luo edellytykset sotilaallisen maanpuolustuksen materiaalitarpeiden ja huoltovarmuuden turvaamiselle. Materiaaliyksikkö vastaa myös puolustustarvikkeiden vientivalvonnasta.

Erityisasiantuntija osallistuu materiaalisektorin kansainvälisten sopimusten (kahden - ja monenväliset) ja asiakirjojen (yhteisymmärryspöytäkirjat, tekniset järjestelyasiakirjat ym.) valmisteluun. Erityisasiantuntija antaa juridista tukea ja konsultoi materiaalialan kansainvälisissä sopimusasioissa ja materiaalihankintoja koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.  Tehtävänhoitajalle kuuluu myös juridisiin kysymyksiin liittyvät selvitystyöt, lausunnot, konsultointi) ja hän osallistuu myös materiaalihankintoja koskevaan muuhun kansainväliseen yhteistyöhön ja muihin yksikön tehtäviin.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkasuhteeseen ei ole muita säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja perehtyneisyyttä virkasuhteen tehtäväalaan. Virkasuhteen tehtävien hoitamista tukee esimerkiksi oikeustieteelliset tai kaupalliset opinnot. Tämän lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Kokemus lakimiehen tehtävistä esim. valtionhallinnossa, tuomioistuimessa tai yksityisellä sektorilla, kv. sopimusoikeuden (ml valtiosopimusoikeus) tuntemus, puolustushallinnon tuntemus, kansainvälinen työkokemus, muu kielitaito, kyky itsenäiseen ja oma-aloitteiseen asioiden valmisteluun, yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan hakijalle eduksi.

Virkasuhde on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (tehtäväkohtainen palkanosa 3342,29 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 26.10.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-1037-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antaa yksikön johtaja Tarja Jaakkola p. 0295 140410 (sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@defmin.fi)


Helsingissä 15.10.2018


Puolustusministeriö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä