Tietoa henkilöstöstä

Tyypillisiä toimenkuvia

Puolustusministeriö tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä. Osastopäälliköt ja yksiköiden johtajat koordinoivat yksiköidensä toimintaa.


Puolustusministeriössä työskentelee muun muassa:
•    hallitusneuvoksia, hallitussihteereitä, neuvottelevia virkamiehiä, asiantuntijoita, erityisasiantuntijoita ja ylitarkastajia, jotka hoitavat oman erikoisalansa tehtävien valmistelua ja esittelyä sekä toimivat alansa asiantuntijoina,
•    tutkijoita, jotka koordinoivat hallinnonalan tutkimusta ja yhteen sovittavat sitä ministeriön toiminnan kanssa,
•    tiedottajia, jotka huolehtivat ministeriön ulkoisesta sekä sisäisestä viestinnästä ja
•    sihteereitä, jotka huolehtivat sihteeripalveluista sekä muita avustavia virkamiehiä, jotka vastaavat yksikköjen ja osastojen ja ministeriön toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä.


Henkilöstön koulutustaustoista

Puolustusministeriön virkamiehillä on yleensä korkeakoulu- tai yliopistotutkinto, alemman korkea-asteen tai keskiasteen koulutus. Noin 87 prosentilla puolustusministeriön virkamiehistä on korkea-asteen tutkinto. Yleisimmät tutkinnot ovat valtiotieteiden, oikeustieteen, filosofian ja upseerien tutkinnot sekä eriasteiset kaupalliset tutkinnot.


Hyvä tietää meistä

Puolustusministeriö on siviiliorganisaatio, jonka johtamistapa on samanlainen kuin minkä tahansa siviiliviraston. Ministeriössä työskentelee noin 130 henkilöä, joista sotilasviroissa on noin 20 henkilöä. Virkamiehistä noin puolet on naisia. Ministeriöläisten keski-ikä on noin 47 vuotta. Organisaation työskentelytapa perustuu henkilöstön asiantuntevaan osaamiseen.


Muut toimipaikat

Puolustusministeriön alaisena toimivat valtakunnallisesti puolustusvoimat sekä puolustushallinnon rakennuslaitos. Puolustusministeriön virkamiehiä toimii myös ulkomailla mm. EU- ja Nato-edustustoissa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä