PUOLUSTUSHALLINNON TURVALLISUUSTOIMINTA

Puolustusministeriö vastaa hallinnonalansa ohjaamisesta sekä omasta sisäisestä turvallisuudestaan. Lisäksi puolustusministeriö vastaa kansallisen turvallisuusviranomaisen tehtäväkenttään kuuluvasta määrätyn turvallisuusviranomaisen toiminteista hallinnonalallaan ja osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön kansallisen turvallisuusviranomaisen asiantuntijana.  Puolustusministeriö myös hyväksyy puolustushallinnon kansainvälisten hankkeiden turvallisuusasiakirjat ja ohjeistaa niiden laatimisen.

Puolustusvoimien organisaatioturvallisuutta johtaa valmiuspäällikkö, joka on samalla puolustusvoimien turvallisuusjohtaja. Joidenkin organisaatioturvallisuuden osa-alueiden johtaminen on annettu kyseisiin osa-alueisiin erikoistuneiden Pääesikunnan osastojen vastuulle.  Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa turvallisuustoiminnasta vastaa johtaja, apunaan valmiusjohtaja. Valmiusjohtaja johtaa riskienhallinnan, turvallisuuden, liiketoiminnan jatkuvuuden sekä valmiuden kehittämistä ja toteuttamista.

Puolustushallinnon turvallisuustoiminta kattaa sekä puolustushallinnon kansallisen turvallisuustoimintaympäristön, että kansainvälisen yhteistoimintakentän. Näille molemmille vastuualueille on luotu omat alasivustonsa, joihin pääset oheisista linkeistä.

Tällä sivustolla valotetaan myös kansainvälisen yhteistyön edellyttämää kansallisen turvallisuusviranomaisorganisaation toimintaa ja vastuita. Puolustushallinto toimii osana kyseistä organisaatiota.
Puolustushallinto on ollut voimakkaasti tukemassa kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) luomista ja ylläpitoa. KATAKRI toimii turvallisuusviranomaisten yhteisenä kriteeristönä silloin, kun nämä varmistavat yritysten tai muiden yhteisöjen turvallisuuden tason esimerkiksi kansainväliseen pyyntöön pohjautuen. Oheisesta linkistä pääset kriteeristön sivustolle (myös englanninkielinen versio).
 
Yhteystiedot
Puolustusministeriön turvallisuusyksikkö
Eteläinen Makasiinikatu 8
PL 31
00131 Helsinki

Puolustushallinnon turvallisuusjohtaja Kai Knape
Puolustushallinnon apulaisturvallisuusjohtaja Tapio Pihlajamäki

Puhelin:  0295 16001
Faksi:  09 160 88278
Sähköposti:  dsa@defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä