Kansallinen turvallisuusviranomaistoiminta ja -organisaatio

Suomessa on käytössä monien muiden maiden tapaan kansallinen turvallisuusviranomaisorganisaatio. Tämän valtionhallintoon hajautetun organisaation päätyönä on huolehtia siitä, että Suomi valtiona, Suomen kansalaiset ja suomalaiset yhteisöt pystyisivät osallistumaan sellaiseen kansainväliseen yhteistoimintaan, jossa vaihdetaan turvallisuusluokiteltua tietoa tai materiaalia.

Kansainvälisten tietoturvallisuusvelvoitteiden kokonaisvastuu on Suomessa ulkoasiainministeriöllä. Se toimii kansallisena turvallisuusviranomaisena (NSA, National Security Authority), joka ohjaa kansainvälisiin velvoitteisiin pohjautuvaa kansallista toimintaa ja vastaa muun muassa kansainvälisten turvallisuussopimusten (GSA, General Security Agreement) valmistelusta. Nämä juridisesti sitovat valtiosopimukset ovat pääsääntöisesti edellytys sille, että maiden välisissä hankkeissa voidaan käsitellä turvallisuusluokiteltua tietoa tai materiaalia. NSA myös ohjaa ja valvoo, että kansainväliset erityissuojattavat tietoaineistot suojataan ja niitä käsitellään asianmukaisesti sellaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa, jossa suomalaiset yritykset ja yhteisöt käsittelevät turvallisuusluokiteltua tietoa.

Puolustusministeriö, Suojelupoliisi ja Pääesikunta toimivat määrättyinä turvallisuusviranomaisina (DSA, Designated Security Authority), joille kullekin on jaettu omat vastuualueensa kansallisen turvallisuusviranomaisen kokonaisvastuukentässä.

Viestintävirasto toimii määrättynä turvallisuusviranomaisena ja kansallisena tieto- ja tietoliikenneturvallisuusviranomaisena (NCSA, National Communications Security Authority), joka huolehtii turvallisuusluokitellun aineiston sähköiseen tiedonsiirtoon ja -käsittelyyn liittyvistä viranomaisten turvallisuusvastuista: salausteknisen aineiston jakeluverkon hallinnointi, kirjanpito sekä ohjeistus aineiston turvalliseen käsittelyyn (CDA, Crypto Distribution Authority), salaustuotteiden hyväksyntä kansainvälisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Suomessa (CAA, Crypto Approval Authority) ja kansainvälistä turvallisuusluokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien hyväksyntä (SAA, Security Accreditation Authority).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä