Puolustushallinnon rakennuslaitoksen VES-/TES-asiakirjat


VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen voimassa olevat työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen lupaa.

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen palkkataulukot 1.4.2019 lukien:

PHRAKL palkkataulukot 1.4.2019 lukien


TES 279201 (PHRAKL:n työntekijät)

Puolustusministeriön ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen työehtosopimus ja palkkausjärjestelmäsopimus

Allekirjoituspvm: 6.7.2005

Voimassaolo: 1.7.2005–30.9.2007 (uudistettu)

Liite: Allekirjoittamispöytäkirja palkkausjärjestelmästä

Allekirjoituspvm: 30.6.2005, muutokset alla.

Liite: TES 2009 Työntekijät.pdf

Liite: TES 2010 Työntekijät.pdf

Liite: TES 2011 Työntekijät.pdf

Liite: TES 2013 Työntekijät.pdf


TES 279202 (PHRAKL:n toimihenkilöt)

Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen toimihenkilötyöehtosopimus ja palkkausjärjestelmäsopimus

Allekirjoituspvm: 6.7.2005

Voimassaolo: 1.6.2005–30.9.2007. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan , jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Liite: Allekirjoittamispöytäkirja palkkausjärjestelmästä

Allekirjoituspvm: 30.6.2005, muutokset alla:

Liite: TES 2009 Toimihenkilöt.pdf

Liite: TES 2010 Toimihenkilöt.pdf

Liite: TES 2011 Toimihenkilöt.pdf

Liite: TES 2013 Toimihenkilöt.pdf


TES 279203 (PHRAKL:n tekniset toimihenkilöt ja tutkijat)

Puolustusministeriön ja teknisten toimihenkilöiden ja tutkijoiden välinen työehtosopimus ja palkkausjärjestelmäsopimus

Sopimuksen osapuolet: PLM, MTTL ry, PDI ry, MPI ry ja JUKO  ry

Allekirjoituspvm: 13.10.2005

Voimassaolo: 1.9.2005–30.9.2007. Sopimuksen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan , jollei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota vähintään kuusi viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Liite: Allekirjoittamispöytäkirja palkkausjärjestelmästä

Allekirjoituspvm: 13.10.2005, muutokset alla:

Liite: TES 2009 Tekniset.pdf

Liite: Ptk 2009 Tekniset.pdf

Liite: TES 2010 Tekniset.pdf

Liite: TES 2011 Tekniset (pdf) (68.7 KB)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä