Puolustusvoimat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Puolustusvoimien voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina.

Asiakirjoja ei saa julkaista ilman puolustusministeriön ja puolustusvoimien lupaa.

 

Puolustusvoimien sopimusaloilla 1.4.2019 lukien noudatettavat palkkataulukot


VES 270152 (AU)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus aliupseereihin sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, JHL

Allekirjoituspvm: 03.04.2009

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.10.2010

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä


VES 270156 (ESJA)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus erikoisupseereihin sekä siviilien johto- ja asiantuntijatehtäviin sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, JUKO, Pardia, JHL

Allekirjoituspvm: 23.01.2006

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 25.04.2008

Voimassaolo: 1.3.2008 alkaen toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.12.2010

Voimassaolo: 1.3.2011 alkaen toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä


TES 270112 (ESJA)

Hallinnonalakohtainen tarkentava työehtosopimus erikoisupseereihin sekä siviilien johto- ja asiantuntijatehtäviin sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, JUKO, MTTL, MPI, PVDI

Allekirjoituspvm: 23.01.2006

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 25.04.2008

Voimassaolo: 1.3.2008 alkaen toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.12.2010

Voimassaolo: 1.3.2011 alkaen toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä


VES 270151  (JSA)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus upseereihin ja määräaikaisiin reserviupseereihin sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, AKAVA-JS

Allekirjoituspvm: 13.06.2003

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 29.02.2008

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 07.12.2010

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä


VES 270157 (JSA sotilaspapit ja sotilaskapellimestarit)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus sotilaspapin viroissa ja sotilaskapellimestarin tehtävissä palveleviin puolustusvoimien virkamiehiin sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, JUKO

Allekirjoituspvm: 26.01.2006

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 25.04.2008

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä.

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 07.12.2010

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

 

VES 270154 (OTV)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus opistoupseereihin sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, Pardia

Allekirjoituspvm: 30.10.2003

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 04.05.2009

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.12.2010

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä


VES 270153 (SIV)

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus siviilihenkilöstöön sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, VAL, Pardia

Allekirjoituspvm: 20.10.2003

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 25.04.2008

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.04.2009

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.12.2010

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 15.02.2012

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 24.04.2013

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 08.02.2016

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä


TES 270111 (SIV)

Hallinnonalakohtainen tarkentava työehtosopimus siviilihenkilöstöön sovellettavasta palkkausjärjestelmästä

Sopijaosapuolet: PLM, VAL

Allekirjoituspvm: 20.10.2003

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 25.04.2008

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.04.2009

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 03.12.2010

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 15.02.2012

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta

Allekirjoituspvm: 24.04.2013

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Liite: Pöytäkirja tarkentavasta virkaehtosopimusneuvottelusta (linkki tiedostoon SIV TES 08022016)

Allekirjoituspvm: 08.02.2016

Voimassaolo: toistaiseksi vuoden kerrallaan ellei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta kuusi viikkoa ennen sopimuskauden tai jatkovuoden päättymistä

Muutto- ja siirtokustannusten korvaus, tarkentava VES

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus puolustusvoimien virkamiehiin sovellettavista muutto- ja siirtokustannusten korvausmääräyksistä

Sopijaosapuolet: PLM, JUKO, JHL, Pardia

Virkamiesten työajat, tarkentava VES

Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus puolustusvoimien virkamiesten työajoista

Sopijaosapuolet: PLM, JUKO, JHL, Pardia


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä