Pääesikunta

Pääesikunta on puolustusvoimain komentajan johtoesikunta. Se johtaa ja valvoo puolustusvoimille säädettyjen tehtävien suorittamista. Pääesikunta valmistelee puolustushaarojen ja pääesikunnan alaisten laitosten suorituskykyvaatimukset sekä jakaa resurssit.

Pääesikunnan asema ja tehtävät - puolustusministeriön alaisena keskushallintoviranomaisena

• Johtaa ja valvoo puolustusvoimille säädettyjen tehtävien suorittamista, jollei puolustusvoimain komentajan toimivallasta muuta johdu.
• Käsittelee ja ratkaisee ne puolustusvoimille kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty puolustusvoimien muun viranomaisen käsiteltäviksi tai ratkaistaviksi.
                       Laki puolustusvoimista (551/2007, 26§)

 

Pääesikunta
PL 919
00131 HELSINKI
Fabianinkatu 2, Helsinki
 
Puhelin 0299 800 (vaihde)
Faksi 0299 500690
Sähköposti kirjaamo.pe(at)mil.fi
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä