12.06.2019 12:00

Hinta täysimääräiselle korvaamiselle

Lauri Puranen

Juuri työnsä aloittaneen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että ”Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.” Lisäksi Valtioneuvoston puolustusselonteossa (2017) todetaan: ”Hankinnan kustannusarvio on 7–10 miljardia euroa.”

Hankintahinnan osalta avainsanat ja siten osaltaan hankintaa ohjaavat tekijät ovat ”täysimääräisesti” ja ”kustannusarvio on 7-10 mrd. euroa”. Koska tarkka hankintaan käytössä oleva euromäärä ei ollut tarjouspyynnön lähetyshetkellä huhtikuussa 2018 tiedossa, pyydettiin tarjousta 64 monitoimihävittäjän ympärille rakentuvasta kokonaisuudesta. Kokonaisuus vastaa pääpiirteissään täysimääräisen korvaamisen vaatimusta ja sen sovittaminen annettuun hintahaarukkaan on mahdollista.

HX-hankintahinta kattaa itse lentokoneen lisäksi sensorit, omasuojalaitteet, tiedonvälitys- ja muut järjestelmät sekä HX-järjestelmän käytön aloittamisen vaatimat aseet. Lisäksi hinta kattaa mahdolliset seurannaiskustannukset infrastruktuurille ja puolustusjärjestelmään liittymiselle sekä suorituskyvyn rakentamisen aikaisen henkilöstön koulutuksen ja ylläpidon. Käytännössä siis 7-10 miljardilla hankitaan soiva peli, joka vastaa rauhanajan ja kriisitilanteiden tehtäviin. Suomelle tarjottavien kokonaisuuksien hintatiedot tarkentuvat tarjouskilpailun edetessä.

HX-järjestelmän hankinta toteutetaan erillisrahoituksella ja hankitun järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannukset katetaan normaalista puolustusbudjetista. Erillisrahoituksella turvataan koko puolustusjärjestelmän kokonaisvaltainen rakentaminen ja ylläpito.

Kuten useissa valtiontaloutta koskevissa arvioissa on esitetty, jakautuvat HX-hankkeen hankintakustannukset   noin kymmenen vuoden ajalle.  Vuosittaiset maksuosuudet neuvotellaan kaupallisten ehtojen yhteydessä ja rahoitusvaihtoehtojen paras asiantuntemus löytyy valtiovarainministeriöstä. Hanketta viedään eteenpäin uuden hallituksen suuntaviivojen mukaisesti ja lopullisen ratkaisun rahoituksesta tekee eduskunta budjettivaltansa nojalla.

Ylläpito- ja käyttökustannukset

Puolustushallintoa haastetaan säännöllisesti ylläpitokustannuksiin liittyen. HX-hankintaa ohjaava selonteon kirjaus ylläpito- ja käyttökustannuksiin liittyen on vaativa, mutta selkeä: ”Ylläpito- ja käyttökustannukset kyetään kattamaan puolustusbudjetista ilman erillisrahoitusta.”

HX-hankkeessa, kuten missä tahansa muussa puolustusvoimien materiaalihankkeessa, kiinnitetään erityistä huomiota ylläpitokulujen hallintaan. Kustannusten arviointi ja tarkastelu kattaa järjestelmän elinkaaren kaikki vaiheet. Arvioinnin ja ennusteen tarkkuuteen vaikuttavat useat muuttujat, joihin puolustushallinto ei voi vaikuttaa. Erityisesti taloudelliset tekijät, kuten valuuttakurssimuutokset, sisältävät epävarmuutta lyhyelläkin aikavälillä saati 30 vuoden aikajaksolla.

Joka tapauksessa puolustusvoimilla on kyky arvioida järjestelmän käytöstä aiheutuvat kustannukset. HX-hankkeessa on rakennettu kustannusten mallintamisen menetelmä, joka on testattu nykyisen Hornet-järjestelmän tiedoilla. Osana tarjouspyyntöä on tarjoajille annettu malli, johon kukin tuottaa omat elinkaarikustannustietonsa. Tämä mahdollistaa kustannustietojen objektiivisen vertailun. Vakioiduilla ja testatuilla laskentatyökaluilla varmistetaan tarjousten yhdenvertainen käsittely. Kustannuslaskennassa ja arvioissa epävarmoja muuttujia käsitellään riskinhallinnan keinoin

Julkisuuden hinta-arviot ja -arvaukset

Julkisessa keskustelussa on esitetty erilaisia suorituskyky- ja hinta-arvioita. Kaikki tarjoukset ovat luottamuksellisia. Tarjouksissa on sekä suorituskykyyn liittyvää salassa pidettävää tietoa, että kaupallisia luottamuksellisia tietoja. Tästä johtuen hankintaa valmistelevat viranomaiset eivät voi julkisesti korjata julkisuudessa esiintyviä osin harhaanjohtavia tietoja.

Tämä pätee myös lentotuntihintoihin. Julkisuuden lentotuntihinnat eivät ole vertailukelpoisia eivätkä siksi käyttökelpoisia esimerkiksi hankkeen päätöksenteon tueksi. Ei ehkä ole uskottavaa, jos nykyaikaisen monitoimihävittäjän lentotuntihinnat ovat suihkuharjoituskone Hawkin tasoa alhaisemmat. Suomessa lentotunnin hinta kattaa kaiken aina Ilmavoimien komentajan palkasta ja lentotukikohdan kunnossapidosta lentoteknisen henkilön työkaluihin ja lentopetroliin.

Kannattaa myös muistaa, että yksittäisen lentokoneen hinnasta ei voi tehdä johtopäätöksiä HX-järjestelmän kokonaishinnasta, sillä kuten todettua, on Suomi ostamassa Hornetin suorituskyvyn korvaavaan toiminnallisen kokonaisuuden. Toisaalta myöskään jossain muualla maailmassa tehty hävittäjäkauppa ei luo laskupohjaa koneen yksikköhinnalle, koska kauppasumman taakse piiloon jäävä kokonaisuus ei ole julkista tietoa.

 


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
16.06.2019 13:32
Tikkaa
Karsinta
Yksimoottoriset karsiutuvat ensimmäisinä pois, ruotsalaisten tutkakone-tarjous on asiaa muttei paranna pihviä. Lisäksi tarvitaan tankkauskoneita ja muita härpäkkeitä ! Ostoksen tulee ylittää nyky Hornetin suorituskyky.