28.03.2019 12:00

HX-neuvottelut ovat käynnistyneet

Lauri Puranen

Puolustusvoimien logistiikkalaitos vastaanotti asetettuun määräaikaan mennessä vastaukset HX-hävittäjähankkeen alustavaan tarjouspyyntöön jokaiselta viideltä kandidaatilta. HX-hävittäjähankkeen tavoitteena on korvata vuodesta 2025 alkaen poistuvan ilmavoimien Hornet-kaluston suorituskyky monitoimihävittäjään perustuvalla kokonaisratkaisulla.

Saatuja vastauksia on käsitelty puolustushallinnossa noin kuukauden päivät. Tietomäärä on suuri, ja vaikka vastaukset olivatkin pääpiirteissään odotetun ja ennakoidun kaltaisia, vie tiedon käsittely, luokittelu ja tarkastaminen paljon aikaa.

Kaikki viisi tarjoajaa – BAE Systems, Boeing, Dassault, Lockheed Martin ja Saab – esittelivät tarjouksiaan puolustushallinnon virkamiesjohdolle helmikuun puolivälissä Helsingissä.  Esittelyihin oli varattu kaksi tuntia kutakin tarjoajaa kohden, joten on selvää, että esittelyissä ei menty kovin syvälle yksityiskohtiin. Vastaava tilaisuus järjestettiin aikanaan tietopyyntövastausten saapumisen jälkeen.

Hävittäjähankinnan tarjouskilpailun ensimmäinen neuvotteluvaihe on käynnistynyt tarjousten vastaanottamisen myötä. Neuvotteluvaiheen tarkoituksena ja tavoitteena on analysoida ja ymmärtää täydellisesti valmistajien tarjoama konsepti ja kokonaisuus, ja neuvotella se Suomelle entistäkin paremmaksi. Pyrkimyksenä on löytää Suomen tarpeisiin paras ja vaatimukset täyttävä kokonaisuus kunkin tarjoajan kanssa.

HX-hankkeessa käytettävä päätösmalli johtaa parhaan suorituskyvyn valintaan. Päästäkseen suorituskykyarviointiin asti on tarjottavan ratkaisun läpäistävä huoltovarmuutta, hankinta- ja käyttökustannuksia sekä teollista yhteistyötä koskevat vaatimukset. Tarjottavien kokonaisuuksien lopullinen suorituskyky ja komponentit, hävittäjien ja aseiden määrä mukaan lukien, selviää tarjouskilpailuprosessin ja evaluointien myötä.

Ensimmäinen neuvotteluvaihe sisältää kolme neuvottelukierrosta kunkin tarjoajan kanssa. Suomen näkökulmasta on tarvetta kysyä tarkennuksia ja vahvistuksia tarjoajien esittämiin tietoihin. Lisäksi kunkin tarjoajan kanssa käydään läpi mahdolliset tietopuutteet ja niihin pyydetään täydennystä.

Neuvottelukierrokset on saatu käyntiin maaliskuun aikana. Neuvottelut käydään Suomessa ja jokaiselle kandidaatille on varattu yhtäläinen aikaikkuna. Neuvotteluissa käsitellään kaikkia päätösmallin osa-alueita: suorituskyvyn arviointia, huoltovarmuutta, sopimusehtoja ja kustannustietoja sekä teollista yhteistyötä.

Ensimmäinen neuvottelukierros saadaan päätöksen toukokuussa. Toinen neuvottelukierros käydään kesän kuluessa ja siinä tarkoituksena on käsitellä ensimmäisen kierroksen perusteella tarjoajilta pyydettyjä ja vastaanotettuja tietotäydennyksiä sekä muita mahdollisesti esiin nousevia aiheita. Kolmas neuvottelukierros käydään alkusyksystä ennen HX-hankkeen tarkentavan tarjouspyynnön lähettämistä ja se pohjustaa kandidaatteja vastaanottamaan tarkentavan tarjouspyynnön.

Ensimmäisen neuvotteluvaiheen eli kolmen neuvottelukierroksen jälkeen syksyllä 2019 lähetetään tarkennettu tarjouspyyntö, jossa tullaan huomiomaan myös uuden hallituksen antama ohjaus. Tarjouspyynnön tarkennuksen tavoitteena on edelleen ohjata ja kaventaa kunkin kandidaatin tarjoamaa ratkaisua kohti lopullista kokonaisuutta. Tarjouksia pyydetään tarkentamaan tehtyjen havaintojen ja käytyjen neuvottelujen pohjalta. Kaikki tähtää siihen, että vaatimuksemme täytetään mahdollisimman hyvin: laadukkaasti ja kattavasti siten, että saamme parhaan suorituskyvyn.

Tarjousta voidaan täsmentää paremmin vaatimuksiimme sopivaksi esimerkiksi tarjotun vaihtoehtoisen ratkaisun poissulkemisella, uuden vaihtoehdon luomisella, ehdotetun mallin laajentamisella tai tarkentamisella.

Lisäksi ensimmäisessä tarjouksessa annettuja tietoja tarkennetaan ja on myös mahdollista, että joiltain osin tietoa saadaan lisää. Tarkentaminen liittyy siihen, miltä osin tarjouspyyntömme on mahdollisesti ollut niin väljä, että tietoon ei ole pystytty tarpeeksi yksityiskohtaisesti vastaamaan.

Tarkentavan tarjouspyynnön vastausten saapumisen jälkeen alkaa toinen neuvotteluvaihe. Lopulliset tarjoukset pyydetään 2020 ja hankintapäätös tehdään 2021.

Olen varma, että HX-hankkeen päätösmalli on toimiva ja sillä kyetään valitsemaan puolustusjärjestelmällemme paras mahdollinen suorituskyky seuraaviksi vuosikymmeniksi. Se on myös työläs, sen myönnän. Olen varma myös siitä, että meillä on käytössämme tarvittava osaaminen ja ammattitaitoinen henkilöstö arvioinnin tekemiseksi. Työmäärä on suuri; haluankin kannustaa kaikkia hankkeen parissa työtä tekeviä ottamaan asian kerrallaan ja arviomaan kokonaisuudet huolellisesti pienemmästäkin yksityiskohdasta alkaen.


Palaa otsikoihin | 3 Kommenttia | Kommentoi