01.11.2019 08:15

HX Challenge sähköistää talven

Lauri Puranen


Tammi-helmikuussa Suomessa järjestetään HX-kandidaattien testaus- ja todennustapahtumaa HX Challenge. Tapahtuman isännöi Satakunnan lennosto Pirkkalassa.

HX Challenge järjestetään Suomessa, jotta jokaisen kandidaatin suorituskykyä voidaan todentaa Suomen olosuhteissa ja suomalaisten määrittämin testein. Tällä menettelyllä taataan ehdokkaille tasapuolinen heidän esittämien konseptien, koneen järjestelmien ja koneen suorituskyvyn verifiointi. Suomen puolelta HX Challengen läpivientiin tarvitaan ilmavoimien lisäksi maa- ja merivoimien – esimerkiksi ilmatorjunnan ja ilmatulenjohdon – kalustoa ja osaamista.

HX Challengessa todennetaan tarjouspyynnön vastauksessa ilmoitettuja ja mahdollisesti aikaisemmin laboratoriossa todennettuja suoritusarvoja. HX Challengessa voidaan arvioida lentokoneen, sen järjestelmien ja sensoreiden suoritusarvojen toteutumista suomalaisessa toimintaympäristössä. Lentotestaus on tärkeä tapahtuma, koska sen avulla voidaan tunnistaa valmistajan simulaattoreissa mahdollisesti itselleen edulliseksi kuvaamat suoritusarvot.

Toinen tärkeä syy testaamiselle Suomessa on, että suomalainen operaatioympäristö ja toimintatavat saattavat poiketa muiden käyttäjien sää- ja valaistusolosuhteista. Talviset olosuhteet vaikuttavat monitoimihävittäjän operointiin ja erityisesti elektro-optisten järjestelmien, mutta mahdollisesti muidenkin aktiivisten ja passiivisten järjestelmien suorituskykyyn.

Testitapahtumassa todennetaan monitoimihävittäjää ja sen järjestelmiä maassa, ilmassa, lentoonlähdössä ja laskussa. Yksipaikkaisilla koneilla lentotehtävät toteuttaa kandidaatin osoittama lentomiehistö. Kaksipaikkaisilla lentokoneilla suomalainen koelentäjä osallistuu lentotesteihin. Suomeen tuotavan kaluston määrä vaihtelee hieman tarjoajakohtaisesti.

Jokaiselle kandidaatille on tarjottu viisi arkipäivää suorituskyvyn osoittamiselle Suomessa ja yksityiskohtaiset koesuunnitelmat on tehty tarjoajien vastausten pohjalta. Tarjoajien testijaksot ovat seuraavat: 

Eurofighter Typhoon 9.-17.1.2020
Rafale 20.-28.1.2020
Gripen 29.1.-6.2.2020
F-35 7.-17.2.2020
F/A-18 Super Hornet 18.-26.2.2020

HX Challenge osana suorituskykyarviointia

Testitapahtuman lopputuotteena saadaan varmuus tarjouspyynnön vastauksissa esitettyihin suoritusarvoihin, jolloin näitä arvoja voidaan käyttää perusteena suorituskykyarvioinnin seuraavissa vaiheissa. 

Testitapahtuma on siis suorituskykyarvioinnin ensimmäinen vaihe. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on todentaa monitoimihävittäjän ja sen järjestelmien suorituskyky sekä koneen käyttöhuollon vaatimuksia.

Toisessa vaiheessa käytetään testitapahtumassa todennettua tietoa ja suoritusarvoja. Toisen vaiheen tavoitteena on selvittää neljän koneen parven menestyminen tarjouspyynnössä asetetuissa skenaarioissa. Selvitysten tuloksena saadaan mitta-arvoja, kuten selviytyminen taistelussa, tehtävien toteuttamiskyky ja vastustajan tuhoamiskyky. Toinen vaihe toteutetaan virtuaalisimulaattoreilla ja sen tuloksena saatuja mitta-arvoja käytetään hyväksi simuloidussa sotapelissä, jonka perusteella kandidaatit lopulta laitetaan paremmuusjärjestykseen. 

Suorituskykyarvioinnin kolmannessa vaiheessa vuoden 2020 loppupuolella pyritään selvittämään kunkin kandidaatin HX-järjestelmän operatiivinen tehokkuus pelaamalla ja simuloimalla pitkäaikainen sotapeli. Tässä simulaatiossa HX-kandidaatti kaikkine järjestelmineen on osa Suomen puolustusjärjestelmää. Tämä on ainoa vaihe, jossa ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen. 

Suorituskykyarvioinnista tarkemmin eversti Juha-Pekka Keräsen artikkelissa.  

HX-hanke ei julkisesti ota kantaa kandidaattien suorituskykyyn, menestymiseen testeissä, erityisominaisuuksiin tai muihin tarkkoihin yksityiskohtiin.Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi

07.11.2019 06:43
Tikkaa
Valinta etenee
Useat kandidaatit näyttävät pelaavan itsensä ulos. Nyt pitää toimia jäätävän rauhallisesti. Konemäärä ja asetettu budjetti pidettävä, yhteistyö taottava. Ylimääräinen hyvä otettava päälle !