29.01.2019 11:30

Suomi on hyvin valmistautunut vastaanottamaan HX-tarjoukset

Keskustelu hävittäjähankinnan lukumäärästä on kiihtynyt ja osallistuin siihen itsekin perustelemalla lukumäärää Suomen puolustuksen näkökulmasta. Täysimääräinen korvaaminen edellyttää lukumäärältään saman suuruista hankintaa kuin Hornet-hankinta oli aikanaan.

Hävittäjien lukumäärällä ja niiden kyvykkyydellä on molemmilla merkittävä vaikutus kriisien ennaltaehkäisykykyyn ja Suomen puolustusjärjestelmän uskottavuuteen ja suorituskykyyn. Laadulla ei voi korvata määrää eikä määrällä laatua. Molempia siis tarvitaan uskottavuuden saavuttamiseksi.

Viranomaisen velvollisuus on mahdollisuuksien mukaan nostaa omien lakisääteisten tehtävien hoitamisen kannalta merkittäviä seikkoja julkiseen keskusteluun ja perustella kantansa ymmärrettävästi ja selkeästi. Puolustushallinnon jämäkkä lukumääräperustelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö puolustushallinto olisi valmis keskustelemaan hankkeen perusteista ja merkityksestä.

HX-hankkeesta julkaistiin poikkeuksellisen laajat julkiset perustelut jo esiselvitysvaiheessa ja olen koko ajan pitänyt tärkeänä kertoa hankkeen perusteista, suunnittelusta ja merkityksestä mahdollisimman laajasti. Viime vuosina olen pitänyt satakunta esitystä ja taustoitusta poliitikoille, medialle ja muille yleisöille eri tilaisuuksissa.

HX-hanke on edennyt suunnitellusti ja poliittisen ohjauksen – hallitusohjelman ja puolustusselonteon – linjausten mukaisesti. Hanke on aikataulutettu ja suunniteltu siten, että poliittinen ohjaus voidaan huomioida läpi koko hankkeen. Poliittisen ohjauksen rooli on selkeä ja huomioitu hankkeen johdonmukaisessa ja suunnitelmallisessa läpiviennissä.

Myös muualla käynnissä olevista hävittäjähankkeista on otettu oppia. Hiljattain julkaistu Kanadan valtiontilintarkastajan arvio Kanadan hävittäjähankkeesta korostaa sekin oikea-aikaisen ja johdonmukaisen poliittisen ohjauksen ja sen vastaanottamisen tärkeyttä. Tarkoitus ei ole sen kummemmin arvioida tai arvostella toisten maiden hävittäjähankkeita, mutta Kanadassa sotilaalliseen suorituskykyyn perustuva valinta on useasti vesittynyt poliittisten turbulenssien vuoksi.

Mitä seuraavaksi?HX-hankkeen alustavat tarjoukset saapuvat tammikuun loppuun mennessä. Käytyjen esineuvotteluiden perusteella voidaan olettaa, että Suomi tulee saamaan viisi tarjousta ja ne kaikki täyttävät pääpiirteissään alustavassa tarjouspyynnössä asetetut minimivaatimukset.

Saapuvat tarjoukset analysoidaan kevään aikana ja niiden pohjalta neuvotellaan tarjoajien kanssa, mutta lopullisen hankintapäätöksen näkökulmasta kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei vuoden 2019 kuluessa voi tehdä. Vertailun sijaan kevään neuvotteluiden tavoitteena on analysoida ja ymmärtää täydellisesti valmistajien tarjoama konsepti ja kokonaisuus, ja edelleen neuvotella se Suomelle paremmaksi. Kevään neuvotteluiden ja uudelta hallitukselta mahdollisesti saatavan ohjauksen jälkeen laaditaan tarkennettu tarjouspyyntö. Tavoitteena on, että tarjouspyynnön tarkennus lähetetään alkusyksystä 2019.

Tarjousten arviointia varten on laadittu HX-hankkeen arviointikäsikirja, joka määrittää tarkkaan arvioinnin toimeenpanon. Käsikirjan avulla varmistetaan arvioinnin ja tarjousten käsittelyn tasapuolisuus ja vertailtavuus kaikilla päätösmallin  osa-alueilla. Puolustusministeriö käyttää ulkopuolista ja riippumatonta asiatuntijaorganisaatiota laadunvarmistukseen puolustushallinnon sisäisen laadunvarmistuksen ja valvonnan lisäksi.

Rahasta ja raportoinnista

 

Alustavan tarjouspyynnön vastaukset rakentuvat 64 lentokoneen kokonaisuuden ympärille. Oletus on, että kaikkien viiden tarjoajan järjestelmäkokonaisuudet ovat keskenään hyvinkin erilaisia johtuen erilaisista sensoreista, aseista, datasta ja koulutus- ja huoltoratkaisuista. Myös lentävä lavetti on tietysti erilainen kullakin tarjoajalla.  Hyvin todennäköisesti kaikki tarjoukset tulevat kuitenkin mahtumaan puolustusselonteossa annettuun 7-10 miljardin euron hintahaarukkaan.

Tiukka kilpailutilanne on ostajan etu. Tavoitteena on hankkia mahdollisimman paljon suorituskykyä niin edullisesti kuin mahdollista pitäen mielessä täysimääräisen korvaamisen edellytykset. Hankkeen lopulliset hankintakustannukset tulevat tarkentumaan tarjousten analyysin ja uuden hallituksen ohjauksen perusteella. Keskeisenä perusteena tulee olla hankittavan järjestelmän tuottama ennaltaehkäisy- ja puolustuskyky osana Suomen puolustusjärjestelmää. 

Tavoitteena on, että aikanaan Suomi pääsisi valitsemaan viidestä ”täysimääräisestä” järjestelmäkokonaisuudesta Suomen tarpeisiin parhaan ja parhaiten sopivan kokonaisuuden. Tarjottavien kokonaisuuksien lopullinen suorituskyky ja komponentit, hävittäjien määrä mukaan lukien, selviää tarjouskilpailuprosessin ja evaluointien myötä.

Kaikki tarjoukset ovat luottamuksellisia eikä niiden sisällöstä voi kertoa julkisuuteen. Tarjouksissa on sekä suorituskykyyn liittyvää salassa pidettävää tietoa, että kaupallisia luottamuksellisia tietoja. Hankkeen etenemisestä ja vaiheista toki viestitään jatkossakin.

HX-hanke tulee antamaan kaiken tarvittavan tiedon uudelle hallitukselle ja eduskunnalle. Lisäksi kaikille eduskuntapuolueille tullaan tarjoamaan mahdollisuus HX-hankkeen tilannekatsaukseen vielä ennen eduskuntavaaleja.

Tennisvertauksen omaisesti pallo (tai viisi palloa) on kovaa vauhtia palaamassa hävittäjäkandidaateilta puolustusvoimien kenttäpuoliskolle. Hyvällä ennakoinnilla, sijoittumisella ja huolellisella pallon käsittelyllä varmistetaan pallon hallittu palauttaminen. Tavoitteena on pitää kaikki pallot pelissä. Myöskään kanssapelaajan kunnioitusta ei sovi unohtaa.

 


Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi

31.01.2019 17:30
Juhani Harjunharja
Miten olisi omatuotannon järjestäminen?
Meillä Suomessa on ollut jo pitkään omaa lentotekniikan rakentamisen osaamista (esim Valmetin Vihurit). Miten olisi, jos puolustusvoimat käynnistäisi nyt välittömästi aloitteen, että valtiovalta ryhtyykin järjestelemään lentokaluston uusimista järkevän oman tuotannon rakentamisen puitteissa. Näin vältetetään kymmenien miljardien valumista turhuuksiin maailman militarismin markkinoilla. Onhan Ruotsikin osannut järjestää asiansa omatuotannon mukaan, miksi nyt ei sitten Suomi? Samalla nimen omaan oman maamme puolustuksen todelliset tarpeet tulisivat konkretisoitumaan myös työllisyyden tukemisessa kestävämmän kehityksen myötä. Esitän, että Te Lauri Puranen käynnistätte asiassa heti kyselyn valtiovaltaan päin, jolloin aikaa jää tuotannon käynnistämiseksi ennen noiden ulkomaisten militarsimin turhakkeiden hankintaa. Samalla korvaavien koneiden järjestelyjä voidaan aina ajoittaa pidemmälle jaksolle, kun ei tarvitse hääriä ulkomaisten tuottajien pillin tahdissa.

Ystävällisesti
Juhani Harjunharja
juhani.harjunharja@pp.inet.fi
01.02.2019 10:04
Hankinnoissa pitää myös kuunnella suomalaisia asiantuntuntijoita,eli lentäjiöitä.✈