08.10.2019 14:00

Tärkeitä päätöksiä

Lauri Puranen

Merivoimien Pohjanmaa-luokan alusten hankintapäätökset ja sopimukset ovat vihdoin kirjoissa ja kansissa. Päätösten julkistamisen ja sopimusten allekirjoitusten yhteydessä on pidetty monia hyviä puheita, joihin minulla ei ole juurikaan lisättävää. Valtioneuvoston päätöksen jälkeen puolustusministeri Antti Kaikkonen korosti alusluokan tärkeyttä koko puolustusjärjestelmälle, mutta myös hankinnan huoltovarmuusnäkökulmaa. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni toi samassa yhteydessä esiin hankinnan elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Molempien ministerien puheisiin on helppo yhtyä.

Myös puolustusvoimien puolella on syytä tyytyväisyyteen. Merivoimien komentaja lippueamiraali Jori Harju kuvaili Pohjanmaa-luokan korvettia seuraavasti: ”Maailman paras taistelualus, joka on suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin”. Olen itsekin vakuuttunut, että Suomi tulee samaan erittäin suorituskykyiset alukset. Pohjanmaa-luokka tulee olemaan meripuolustuksen selkäranka pitkälle 2050-luvulle saakka ja siten merkittävä osa Suomen puolustusjärjestelmää.

Tyytyväisyytensä ovat ilmaisseet myös pääyhteistyökumppanimme Rauma Marine Constructions ja Saab omissa puheenvuoroissaan. Suomalaiseen taistelualusten rakentamisperinteeseen kirjoitetaan uusi luku seuraavien vuosien aikana ja on kaikin puolin hyvä, että pääsemme jatkamaan yhteistyötä kotimaisen telakan kanssa. Saab puolestaan menestyi parhaiten tarjouskilpailussa ja tuli valituksi sopimuskumppaniksi. Saab on merivoimille tuttu kumppani ja uskon yhteistyön sujuvan saumattomasti. Kuka tietää, vaikka nyt rakennettava alusluokka kelpaisi joskus vientituotteeksi asti.

Haluan omasta puolestani yhtyä kiitoksiin, joita on esitetty puolin ja toisin. Hanke ei aina edennyt suunnitellusti, mutta tukea on silti löytynyt niin poliittiselta johdolta, kollegaministeriöiltä kuin pääyhteistyökumppaneiltakin. Kiitos siitä. Lisäksi suuri kiitos ”omalle väelle”, johon lasken kaikki hankkeen parissa työskennelleet. Työpanoksenne, ajoittain myös työkuormanne, on ollut valtava. Kiitos Suomen puolustuksen eteen tehdystä työstä.

Asioiden valmistelu vei aikansa, mutta tästä on hyvä jatkaa. Kelitermein ja aiheeseenkin sopivasti seuraavaksi on edessä jonkinlainen suvantovaihe, vaikka tekemistä kyllä riittää. Alusluokan suunnittelu jatkuu ja rakentaminen alkaa vuoden 2022 alussa. Seuraamme alusluokan valmistumista tiiviisti niin omalta kantiltamme täältä puolustusministeriöstä kuin myös puolustusvoimien toimesta suorituskyvyn rakentumisen näkökulmasta.

HX-hankkeen tarkennettu tarjouspyyntö

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli viime viikkoisessa kokouksessaan HX-hanketta. Ministerivaliokunta puolsi tarkennetun tarjouspyynnön lähettämistä Ranskan, Ruotsin, Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen Kuningaskunnan hallintojen kautta viidelle tarjoajalle.

Hankkeen näkökulmasta saimme poliittiselta johdolta selkeän ja oikea-aikaisen ohjauksen, jonka pohjalta voimme jatkaa hanketta suunnitellusti puolustusselonteon linjausten mukaisesti. Loppusyksystä lähetettävän tarkennetun tarjouspyynnön hintakatoksi asetettiin 10 miljardia euroa. Hintakaton puitteissa on rakennettava suorituskyvyn kokonaisuus, joka sisältää paitsi koneet ja niiden asejärjestelmät, myös muut HX-järjestelmän vaatimat osat.  Näitä ovat mm. tukeutumis-, koulutus-  ja huoltojärjestelmä, puolustusjärjestelmään integroitumisen vaatimat johtamis- ja tietojärjestelmien muutokset sekä turvallisuuskriittisen infran rakentaminen.

Tarkennetussa tarjouspyynnössä siirrytään suunnitelman mukaisesti malliin, jossa tarjoajia pyydetään tarjoamaan täysimääräinen suorituskyky asetetun hintakaton rajoissa. Mikäli hintakaton puitteissa pysyminen tai täysimääräisen suorituskyvyn saavuttaminen sitä edellyttää tai jopa mahdollistaa, voi tarjoaja siis tarjota 64 poikkeavaa konemäärää. Suorituskyvyn täysimääräisen korvaamisen perusteet eivät kuitenkaan muutu tarkennetun tarjouspyynnön myötä. Hävittäjien lukumäärällä ja niiden kyvykkyydellä eli selviytymiskyvyllä ja kyvyllä tuottaa tappioita on molemmilla merkittävä vaikutus kriisien ennaltaehkäisykykyyn ja Suomen puolustusjärjestelmän uskottavuuteen ja suorituskykyyn. Laadulla ei voi korvata määrää eikä määrällä laatua, vaan molempia tarvitaan uskottavuuden saavuttamiseksi.

Hanke siis etenee ja uskon vakaasti, että Hornetin suorituskyvyn korvaaminen on mahdollista alkuperäisessä aikataulussa.  Tapa, jolla hanketta jatketaan, on ollut myös tarjoajien tiedossa. Tarkennetun tarjouspyynnön myötä haettavat tarkemmat tarjoajakohtaiset, ja asetettuun hintakattoon sovitetut, ratkaisut selkeyttävät uskoakseni myös kunkin tarjoajan jatkotyötä. Näköpiirissäni ei ole ennusmerkkejä, joiden perusteella joku tarjoaja jättäisi pelin kesken tässä vaiheessa. Vahvistus tähän saadaan, kun valmistajat tuovat koneensa tammi-helmikuun aikana järjestettävään HX Challenge -testaus- ja todentamistapahtumaan.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi

Ei kommentteja