07.09.2018 14:00

Tavoitteena kaikkien kannalta hyvä laivanrakentamissopimus

Lauri Puranen

Puolustushallinnon strateginen hanke Laivue 2020 on valitettavasti jäänyt blogissani vähälle huomiolle. Hankkeen eteen on kuitenkin tehty puolustushallinnossa laajalla rintamalla kovasti töitä. Muutamia isojakin haasteita on kohdattu. Ennen kuin näiden haasteiden hallitseminen on selkiytynyt, olen joutunut olemaan Laivue 2020 -hankkeen osalta eräänlaisessa ”radiohiljaisuudessa”. Sotilaille tämä on tuttu termi, joka kuvaa sitä, että kulisseissa tapahtuu paljon, mutta ulospäin asiasta ei sen herkkyyden vuoksi lähetetä viestejä. Tässä blogitekstissä haluankin avata missä vaiheessa Laivue 2020 -hankkeen kanssa ollaan juuri nyt.

Suurin osa lukijoista varmasti tietääkin jo, mutta muistuttelen silti, että Laivue 2020 -hankkeen tehtävänä on korvata seitsemän Merivoimien käytöstä poistuvaa alusta neljällä monitoimikorvetilla. Hanke on Suomen puolustuskyvyn kannalta erittäin tärkeä, sillä pääosa keskeisistä merivoimien tehtävistä edellyttää merellistä läsnäoloa ja aluskalustoa.

Huoltovarmuussyistä tavoitteena on rakentaa uudet korvetit Suomessa, Rauma Marine Constructions Oy:n (RMC) telakalla Raumalla. Alusten taistelujärjestelmä hankitaan ulkomailta kilpailutuksella, jossa mukana ovat Atlas Elektronik Saksasta, Lockheed Martin Kanadasta ja Saab Ruotsista. Laivanrakennussopimus ja taistelujärjestelmän hankintasopimus on tarkoitus tehdä vielä tämän vuoden kuluessa, jotta laivanrakennustyöt voisivat alkaa suunnitellusti.

Lähtökohtaisesti tavoitteena on kaikkien sopimusosapuolien kannalta ”hyvä diili”, jonka tuloksena Merivoimat saa puolustuksemme tarpeita vastaavat, suorituskykyiset, Suomessa rakennetut sotalaivat ajallaan käyttöönsä ja kotimainen laivanrakennusosaaminen ja -teollisuus vahvistuvat entisestään.

Sopimusehdoista ja hinnasta on neuvoteltu RMC:n kanssa tiiviisti alkukeväästä lähtien. Laivanrakennussopimuksen neuvottelut ovat vieneet suunniteltua enemmän aikaa. Taistelujärjestelmän kilpailutus on sen sijaan edennyt hyvin ja suunnitellusti, joskin siihenkin on alkanut tulla viivettä johtuen laivanrakennussopimuksen viiveestä.

Vastuullisena tilaajana puolustushallinnon on varmistuttava, että eduskunnan hankkeeseen myöntämä rahoitus tuottaa täysimääräisesti sille suunnitellun suorituskyvyn. Hankittavan suorituskyvyn kriittisyyden ja hankkeen taloudellisen suuruuden vuoksi hankinnan valmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yksityiskohtiin ja hyvinkin epätodennäköisiin riskeihin varautumiseen.

Laivan rakentamisen hinnan tulee olla läpinäkyvä eikä siinä saa olla Laivue 2020 -hankkeeseen kuulumattomia kustannuksia. Tämä tarkoittaa sitä, ettei hankintaan EU-säännösten vuoksi saa sisältyä kilpailua vääristäviä elementtejä. Toisin sanoen hankinnan maksut eivät saa tukea esimerkiksi siviililaivojen rakennusta. Lisäksi laivan rakentamiseen liittyvien riskien hallintaan tulee ennalta löytää kaikkia sopimusosapuolia tyydyttävät ja mielekkäät ratkaisut.  

Toki samalla tulee hyväksyä, että rakentamissopimuksen on oltava liiketaloudellisesti kannattava myös telakalle; muutenhan he eivät voisi tähän hommaan sitoutua.  Haluankin korostaa, että neuvottelut ovat koko ajan edenneet hyvässä hengessä ja yhteisen käsityksen löytyminen alkaa olla lähellä.

Hankinnassa on sotilaallisen suorituskyvyn lisäksi pelissä tärkeitä huoltovarmuus-, osaamis- ja elinkeinopoliittisia näkökohtia, joilla on Laivue 2020 -hanketta laajempia vaikutuksia. Edellä mainituista syistä johtuen on laivan tilaamiseen liittyviä haasteita ja riskejä käsitelty kesän aikana yhteistoiminnassa puolustusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtionvarainministeriön kanssa. Kolmikannassa on määritetty selkeät edellytykset, jolla suunnitteluvaiheesta päästään siirtymään kohti laivojen rakentamissopimusta. Näille edellytyksille olemme saaneet myös poliittisen johdon puollon. Sopimusneuvottelujen ollessa yhä kesken, ei yksityiskohtia voi valitettavasti avata tässä sen enempää. Sen voin kuitenkin todeta, että on olemassa hyvin voimakas yhteinen tahtotila päästä sopimukseen RMC:n kanssa vielä tämän vuoden puolella. 

Sopimukseen pääseminen edellyttää annettujen edellytysten täyttymistä ja neuvottelujen ripeää etenemistä. Uskon vakaasti, että sopimukseen päästään ja Puolustusvoimat tulee saamaan käyttöönsä taistelukykyiset, kotimaassa rakennetut Pohjanmaa-luokan alukset.


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
28.09.2018 19:09
Vesioinas
Monitoimikorvetit
Löysin vasta nyt YLE:n "laivue 2020"-jutun innoittamana Purasen blogin.
Äijähän puhuu asiaa, ja vieläpä ihan kansankielellä ymmärrettävästi!
Onnea molemmille suurhankinnoille, vaikka Ilmavoimat tuntuvatkin melko avoimesti F-35:n puolesta liputtavan..
Merivoimien miehenä pidän Super Hornetia Suomelle kustannustehokkaampana vaihtoehtona, ehkä jopa kahden koneen malli olisi pitkästä aikaa ajankohtainen...?
Mikäli naapuri nyt saa Gripeninsä valmiiksi...