09.09.2019 13:00

Tilannepäivitys syksyn aikatauluista

Kiireisen kesän jälkeen koittaa tapahtumia täynnä oleva syksy. Molempien strategisten hankkeiden parissa tapahtuu paljon ja toivottavasti jo lähiviikkojen aikana. Minulle tulee paljon kysymyksiä syksyn aikatauluihin liittyen ja katsoin parhaaksi avata niitä pienen blogikirjoituksen muodossa.

Laivue 2020 -hankkeen osalta olen toiveikas, ja siihen tähdätään, että sopimuskokonaisuus saadaan päätösvalmiiksi lähiviikkojen aikana. Koska kokonaisuudesta – laivanrakentamissopimuksesta ja taistelujärjestelmäsopimuksesta – päättää valtioneuvosto, ei minun tehtäväni ole ounastella tai ennakoida tulevaa päätöstä. Sopimusneuvottelut on käyty ja puolustushallinnon seuraava tehtävä on viedä toteuttamiskelpoinen esitys valtioneuvostoon ja sen teemme. Uskon, että esittämämme ratkaisu on hyvä maanpuolustuksen, sotilaallisen huoltovarmuuden ja elinkeinopolitiikan näkökulmasta.

HX-hanke etenee suunnitellusti. Tarjouskilpailun ensimmäinen neuvotteluvaihe on ollut käynnissä tammikuusta lähtien ja nyt on meneillään sen kolmas ja viimeinen neuvottelukierros kunkin tarjoajan kanssa. Neuvottelukierrokset saadaan päätöksen syyskuun aikana.  

Tarkentava tarjouspyyntö lähtee loppuvuoden aikana. Uskon, että pystymme kertomaan tarkemman lähetysajankohdan lokakuun puolella. Tarkentava tarjouspyyntö tulee olemaan tarjoajakohtainen ja sen tavoitteena on optimoida kunkin kandidaatin esittämää HX-järjestelmäratkaisua. Vaatimukset ovat edelleen kaikille samat.

Kunkin tarjoajan kokonaisuudessa on tarkennettavaa kaikilla päätösalueilla – huoltovarmuus, kustannukset, teollinen yhteistyö sekä suorituskyky. Vaikka tarjouspyyntö on tarjoajakohtainen, kohdellaan kandidaatteja edelleen tasapuolisesti. Mikäli HX-hankkeessa havaitaan, että tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia pitää tarkentaa tai muuttaa, ne asetetaan yhtenevästi jokaiselle kandidaatille.   

Isoja yllätyksiä ei ole luvassa puolin eikä toisin, sillä tarjoajat melko hyvin tietävät mitä tarjouspyynnön myötä on tulossa. Tarkentava tarjouspyyntö on ikään kuin jatkumoa jo käydyille neuvotteluille eli se ei ole samalla lailla uutta tietoa vastaanottajalle kuin mitä huhtikuussa 2018 lähetetty tarjouspyyntö oli. Neuvotteluja jatketaan tarkentavan tarjouspyynnön lähettämisen jälkeen käynnistyvässä toisessa neuvotteluvaiheessa.

Tarjouspyynnön lisäksi puolustushallinnossa valmistellaan tammi-helmikuussa Suomessa järjestettävää testaus- ja todennustapahtumaa nimeltään ”HX Challenge”. Tapahtuman isännöi Satakunnan lennosto Pirkkalassa.  

Kerromme HX Challengeen liittyvistä järjestelyistä tarkemmin lokakuussa, mutta haluan korostaa kahta asiaa jo nyt. Ensiksikin; vaikka kiinnostus tapahtumaa kohtaan tulee olemaan suuri, ei HX Challenge ole lentonäytös, vaan testitapahtuma. Siksi joudumme tarkoin pohtimaan tapahtuman järjestelyt ja julkisuuden, jotta pystymme takamaan testiviikkojen työrauhan ja samalla palvelemaan asiasta kiinnostuneita.

Toiseksi muistutan, että HX Challenge on vain teknispainotteinen osa arviointikokonaisuutta eikä se ratkaise kandidaattien paremmuusjärjestystä. HX Challengen keskeinen tavoite on todentaa se, mitä kandidaatit ovat vastauksissaan kertoneet ja luvanneet. Kandidaattien kyvykkyyksiä voidaan todentaa monella tapaa ja muuallakin kuin Pirkkalassa. Kandidaattien paremmuusjärjestyksen lopulta ratkaisevassa HX-hankkeen suorituskykyarvioinnissa tulee olemaan suuri painoarvo simuloidulla sotapelillä.

  


Palaa otsikoihin | 3 Kommenttia | Kommentoi

10.09.2019 14:33
M.S.
HX
Tammi/Helmikuu yölennot varmasti paras aika arviointiin. Tutkajärjestelmien kapasiteetti ja kyvykkyys koneiden havannointiin voi toki olla erilainen kuin ne mitkä muilla on käytössä.
22.09.2019 06:34
Tikkaa
Yhteistyö
Laivue 2020 ja HX-hankkeen samanaikaisuus avaavat epäsuoran kompensaatio-yhteistyön mahdollisuuksia. Toisaalta huoltovarmuus tuo suoraa yhteistyötä molemmissa hankkeissa.
03.10.2019 17:01
Veronmaksaja
Esittelylento yleisölle
Vaikka kyseessä ei ole lentonäytös, voisiko yleisölle järjestää koelentojen lopuksi jonkun esittelylennon jossa kukin konetyyppi lentäisi muutamia kaarroksia joko Pirkkalassa tai sitten vaan Tampereen yläpuolella erikseen
vaikka lehdessä ilmoitettuna kellonaikana? Ei liene kohtuuttoman vaikea järjestää ilmaesittelyä ilmoittamalla kellonaika milloin kannattaa katsoa taivaalle. Suuren yleisön toivomuksesta.