15.08.2019 13:00

Vain virallinen teollinen yhteistyö luetaan tarjoajan hyväksi

Lauri Puranen

Heti alkuun on syytä kerrata mistä teollisessa yhteistyössä on kysymys. Puolustushankinnoissa ostajataho on perinteisesti asettanut arvoltaan merkittäviin hankintoihin ns. kompensaatioehdon silloin, kun hankinta on tehty ulkomaiselta toimittajalta. Kompensaatiosta on aiemmin käytetty termiä vastakaupat, mutta nykyisin siitä käytetään nimitystä teollinen yhteistyö, koska toiminnan painopisteenä on suomalaisen puolustusteollisuuden yhteistyö ulkomaisen valmistajan kanssa.

Teollisen yhteistyön ytimessä on suomalaisen puolustusteollisuuden yhteistyö ulkomaisen valmistajan kanssa erityisesti kriittisen teknologian saatavuuden turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Teollisen yhteistyön velvoitteen asettaminen perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan.

Teollinen yhteistyö voi olla luonteeltaan suoraa tai epäsuoraa. Suorasta yhteistyöstä on kyse silloin, kun ulkomaisen ja kotimaisen teollisuuden yhteistyö liittyy hankittavaan järjestelmään. Esimerkkinä suorasta yhteistyöstä on jonkin HX-järjestelmään liittyvän huoltokyvyn hankinta Suomeen.

Epäsuoran teollisen yhteistyön kohteena on valtion keskeisten turvallisuusetujen kannalta tärkeän teknologian ja osaamisen siirto Suomeen. Tällaisen kyvyn ei tarvitse suoraan liittyä hankittavaan järjestelmään.

Vaatimuksena 30 prosenttia hankintahinnasta


HX-hankintaprosessin teollisen yhteistyön minimiosuudeksi on asetettu 30 prosenttia hankinnan kokonaisarvosta. Vaatimus on Euroopan unionin tiukkojen soveltamissääntöjen puitteissa erittäin haastava.  Vaatimusta asetettaessa kuitenkin katsottiin, että tällä määrällä voidaan, huomioiden teollisen yhteistyön sääntöjen määräykset ja kotimainen puolustusteollinen pohja, lähtökohtaisesti varmistaa kotimaisen teollisuuden merkittävä osuus hankinnan toteuttamisessa. Samalla turvataan riittävä sotilaallinen huoltovarmuus sekä mahdollisuus Suomen puolustuksen teknologisen ja teollisen perustan syventämiseen. 7-10 mrd. euron hankintahinnalla 30 prosentin vaatimus tarkoittaa, että HX-tarjoajan on löydettävä yhteistyötä n. 2-3 mrd. euron arvosta.

Kaikki teollisen yhteistyön ja huoltovarmuuden yhdistävät ratkaisut vaativat työtä tarjoajalta eli konevalmistajalta, suomalaiselta teollisuudelta ja viranomaisilta. Kukin tarjoaja siis itse etsii kumppaneita suomalaisesta teollisuudesta, vaikka toki apua ja mekanismeja yhteistyön löytämisen helpottamiseksi on olemassa. Myös Business Finlandin HXIP-projektilla on rooli suomalaisten yritysten ja hävittäjävalmistajien yhteen saattamisessa.

Suomelle tarjotut ratkaisut arvioidaan huolellisesti ja tasapuolisesti osana hankintaprosessia.  Arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti sotilaallisen huoltovarmuuden ja/tai kriittisen teknologian sekä siihen liittyvän osaamisen turvaamiseen siten, että hankittavan järjestelmän käyttö ja ylläpito voidaan varmistaa kaikissa olosuhteissa. Viime kädessä arvioinnista vastaa puolustusministeriö.

Muu yhteistyö erillään hankkeesta


Kaikki teollisen yhteistyön vaatimukset, näkökannat ja painotukset on esitettävä osana virallista hankintaprosessia puolin ja toisin.  Tällä varmistetaan HX-tarjoajien läpinäkyvä ja tasapuolinen kohtelu sekä koko prosessin johdon- ja yhdenmukaisuus.

On selvää, että taloudellisesti merkittävän HX-hankkeen imussa Suomeen ja suomalaiseen teollisuuteen ja osaamiseen kohdistuu kiinnostusta. Yhteistyömahdollisuuksia voi aueta puolustusteollisuuden lisäksi muillakin aloilla. On syytä painottaa, että vain virallisen hankintaprosessin myötä syntyvä teollinen yhteistyö luetaan tarjoajan hyväksi. Kaikki muu yhteistyö on toki tervetullutta, mutta se ei ole osa HX-hanketta eikä sen kannata ajatella vaikuttavan HX-hankkeen päätöksiin.

HX-hankkeen tarjoajat ovat olleet aktiivisia suomalaisten yritysten suuntaan. Suomessa on järjestetty useita yleisiä, alueellisia ja tarjoajakohtaisia teollisuusseminaareja yhdessä tarjoajien ja Suomessa toimivan teollisuuden kanssa. Kuten tarjouspyyntöjen vastauksissa ylipäänsä, myös teollisen yhteistyön päätösalueella neuvoteltavaa ja tarkennettavaa riittää tuleviksi kuukausiksi.

 


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi


Nimimerkki
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
07.09.2019 12:29
Kimmo Katavisto
Vasta osto kaupat
Ei taida täälläkään kertaa vasta osto kaupat onnistua. Olen jo vuosia tuonnut esille assian että vaatimustaso on liian korkea, sekä monella yrityksellä jo talous ja investointi teknologiaan ei rahat riitä. Moni yrityksen perustaja on perustanut toimitansa velkarahalla. Kun yritys on saanut velkansa meksettua niin yrittäjä on jo mahdollisesti yli 50v. Itse olen 67v ja spesialisoitunut teknologia alalle jonka käyttö on kansainvälisesti alle 1%. Tämän alan koulutusta ei saa yliopistoissa eikä siihen löydy oikeaa materiaaleja.
Kysymyksessä on putkistojen mekaaninen hitsaus eli orbitaali hitsaus.