Laivue 2020 –hanke korvaa merivoimien poistuvat alukset uusilla

Laivue 2020 on merivoimien hanke. Sen tehtävä on korvata merivoimien seitsemän poistuvaa alusta. Poistuvien alusten tilalle hankitaan neljä modernia korvettia.

Uudet alukset ovat tärkeitä Suomen puolustukselle

Uudet alukset ovat tärkeitä Suomen puolustukselle. Ne muodostavat tulevaisuudessa merellisen suorituskyvyn rungon. Niiden on tarkoitus olla käytössä 2050-luvulle asti. Lue myös, miksi uudet alukset ovat tärkeitä Suomelle.

Neljä monitoimikorvettia seitsemän aluksen tilalle

Jo poistuneen miinalaiva Pohjanmaan lisäksi neljän Rauma-luokan ohjusveneen ja kahden Hämeenmaa-luokan miinalaivan elinkaari päättyy ensi vuosikymmenen puolivälissä. Niiden tilalle tarvitaan uudet alukset. Tutkimustulosten ja vertailujen perusteella on todettu, että paras korvaaja niille on monitoimikorvetti.

Korvetilla on monia tärkeitä ominaisuuksia:

  • Sillä kyetään torjumaan laivoja ja muita aluksia. 
  • Se pystyy merimiinoitukseen. 
  • Sillä voidaan torjua sukellusveneitä.
  • Sillä kyetään torjumaan ilma-aluksia.
  • Sillä kyetään käyttämään tulta maakohteita vastaan.
  • Korvetti pystyy johtamaan merioperaatioita.
  • Se voi olla pitkään merellä.
  • Sitä voidaan käyttää ympäri vuoden. Se pärjää Itämerellä vaikeassakin säässä tai jäätilanteessa.

Laivue 2020 –hankkeen alukset rakennetaan Suomessa

Laivue 2020 -hankkeen myötä tilattavat Pohjanmaa-luokan alukset rakentaa Rauma Marine Constructions -konsernin (RMC Oy ja RMC Defence Oy) telakka Raumalla. Laivan taistelujärjestelmän toimittajaksi on tarjouskilpailun perusteella valittu ruotsalainen Saab AB. 

Varsinainen rakentaminen ajoittuu porrastetusti vuosille 2022-2025 ja alusluokan täysi operatiivinen valmius saavutetaan vuoteen 2028 mennessä. Lue lisää hankkeen aikataulusta!


Laivue 2020 -perustejulkaisu

Laivue 2020 -julkaisu kuvaa meripuolustuksen roolin osana puolustusjärjestelmää ja miten merivoimien suorituskyky ylläpidetään 2020-luvulla poistuvan kaluston jälkeen. Julkaisussa perustellaan myös miksi merivoimien suorituskyvyn ylläpitämiseksi on hankittava neljä monikäyttöistä taistelualusta sekä selvitetään alushankinnan perusteet ottaen huomioon myös huoltovarmuuden näkökohdat.

Julkaisu on tehty puolustusministeriön johdolla. Julkaisun sisältö pohjautuu puolustushallinnon eri organisaatioiden pitkäaikaisen tutkimus- ja suunnittelutyön tuloksiin sekä hankeryhmän tiedonhankintaan ja suunnitteluun.

Lataa julkaisun PDF