Merivoimien alukset ovat välttämättömiä Suomelle

Suomelta poistuu käytöstä yhteensä seitsemän merivoimien alusta. Niiden tilalle tarvitaan uusia aluksia. Laivue 2020 –hanke on asetettu korvaamaan poistuvat alukset uusilla.

Merivoimien uudet alukset ovat välttämätön osa meripuolustusta. Niillä torjutaan merialueelta tulevat hyökkäykset ja turvataan tärkeät kohteet merellä ja saaristossa.

Uskottava kalusto ja järjestelmät ennaltaehkäisevät hyökkäyksiä.

Merivoimat Suomen puolustuksessa

Meripuolustuksella torjutaan mereltä suuntautuvat hyökkäykset ja alueloukkaukset sekä suojataan meriyhteydet. Merenhallinta muodostetaan tarvittavalla alueella. Joitakin alueita miinoitetaan ja vihollisaluksia tuhotaan pintatorjuntaohjuksilla.

Mitä Suomen meripuolustus tekee?

  • Torjuu mereltä tulevat hyökkäykset.
  • Estää alueloukkaukset.
  • Suojaa meriyhteydet.
  • Tukee muita viranomaisia.
  • Osallistuu kriisinhallintaan ja kansainvälisen avun antamiseen erikseen päätettäessä.

Välttämättömät alukset

Iso osa merivoimien tehtävistä ja operaatioista tapahtuu merellä. Merivoimien pitää esimerkiksi pystyä miinoittamaan, torjumaan miinoja sekä etsimään ja torjumaan sukellusveneitä. Näihin tehtäviin tarvitaan aluksia. Niitä ei voi toteuttaa esimerkiksi rannikkojoukoilla tai kohdealueen ulkopuolelta.

Operaatiot edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa entistä pidempää läsnäoloa merellä. Merellä on pystyttävä toimimaan ympäri vuoden säästä ja jäätilanteesta riippumatta.

Merivoimien uudet alukset varmistavat, että Suomen meripuolustus jatkossakin hallitsee oman toiminnan kannalta tärkeät meri- ja saaristoalueet. Lue lisää uusista aluksista.

Laivue 2020 – miksi on tärkeää korvata alukset?

Laivue 2020 on tärkeä hanke Suomelle. Uudet alukset muodostavat rungon tulevaisuuden merelliselle puolustukselle. Ilman uusia aluksia Merivoimat ei pystyisi vuoden 2025 jälkeen sen lakisääteisiin puolustustehtäviin. Tutustu myös hankkeen aikatauluun!


Hyvä tietää

Merivoimien alukset – muutakin kuin Laivue 2020

Seuraavat alukset kuuluvat merivoimien kalustoon vuoden 2025 jälkeen:

  • Neljä Laivue 2020-hankkeen alusta
  • Peruskorjatut Hamina-luokan ohjusveneet
  • Peruskorjatut Pansio-luokan miinalautat
  • Katanpää-luokan miinantorjunta-alukset
Näiden lisäksi ovat vielä pintatorjuntaohjuspatterit ja kehittyvät rannikkojoukot. Yhdessä nämä muodostavat kokonaisuuden, joka vastaa merivoimien tehtäviin.