Uusi monitoimikorvetti on Suomelle parhaiten sopiva sota-alus

Monitoimikorvetti on sota-alus, joka pystyy toteuttamaan tehokkaasti merivoimien monet tehtävät merellä ympäri vuoden.

Vaihtoehtojen vertailu

Laivue 2020 –hankkeessa on vuosien tutkimus- ja kehitystyön aikana vertailtu erilaisia aluksia ja niiden yhdistelmiä. Monitoimikorvetti on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi, sillä se pystyy erilaisiin tehtäviin. Lue myös, miksi uudet alukset ovat tärkeitä Suomen puolustukselle.

Taistelunkestävä alus

Laivue 2020- alusten kyky torjua ja väistää ilma- tai ohjushyökkäyksiä on hyvä. Taistelualuksille suunniteltu kerroksittainen omasuojajärjestelmä pitää sisällään elementit äärikantamalta aluksiin saakka. Valvontakykyä täydennetään signaalitiedustelun suorituskyvyillä. Omasuojatorjunta aloitetaan ilmatorjuntaohjuksilla. Torjuntaa täydennetään laivatykistöllä, harhamaaliheitteillä ja häirinnällä.


Tykki

57 mm yleistykillä voidaan torjua ilmamaaleja, ampua varoituslaukauksia, tuhota pieniä ja vaurioittaa isoja pintamaaleja sekä tukea rannikkojoukkojen taistelua saaristossa.

Ilmatorjuntaohjus

Ilmatorjuntaohjuksilla torjutaan ilmamaaleja. Ohjuksia voidaan ampua useita samanaikaisesti.

Harhamaaliheitin

Harhamaaliheittimellä laukaistaan omaa alusta simuloivia harhamaaleja. Harhamaalit perustuvat tutka tai lämpöherätteeseen. Tarkoituksena on harhauttaa omaa alusta kohti tulevat ohjukset pois reitiltään.

Viestintälaitteita

Alukselle asennetaan useita erilaisia viestintälaitteita. Toimiminen lukuisten erilaisten yksiköiden kanssa edellyttää runsaasti erilaisia radioita ja johtamisjärjestelmiä.

Elektro-optinen sensori

Elektro-optisella sensorilla seurataan ilma- ja pintamaaleja. Seurain lukittuu maaliin ja seurannan perusteella voidaan käyttää ilmatorjuntaohjuksia ja tykkiä kauko-ohjatusti.

Ilma- ja pintavalvontatutka

Ilma- ja pintavalvontatutkaa käytetään maalien etsintään ja seurantaan yli 200 km etäisyydelle.

Elektroninen tiedustelu

Elektronisen tiedustelun laitteilla tehdään havaintoja toisista radioista ja tutkista.

Pintatorjuntaohjus

Pintatorjuntaohjuksilla upotetaan vihollislaivoja. Ohjuksia voidaan ampua myös maakohteisiin. Ohjuksia voidaan ampua useammalta alukselta samaan maaliin.

Torpedot

Torpedot ovat sukellusveneentorjunnan tärkein asejärjestelmä. Torpedot hakeutuvat itsenäisesti maaliinsa.

Syvyytettävällä kaikumittain

Syvyytettävällä kaikumittaimella paikannetaan sukellusveneitä.

Miinakansi

Miinakannella on miinakiskot, joille voidaan lastata erilaisia miinoja.

Taistelunjohtojärjestelmä

Taistelunjohtojärjestelmä on aluksen taistelujärjestelmän sydän. Sensorit, aseet ja viestilaitteet integroidaan yhteen siten, että niitä voidaan käyttää taistelunjohtojärjestelmällä. Eri sensoreilta saatavat maalitiedot yhdistetään ja voidaan jakaa muille

Alusten suurempi koko mahdollistaa suorituskykyisten valvonta- ja torjuntajärjestelmien sijoittamisen alukselle sekä paremman taistelukestävyyden osumatilanteessa.

Korvetti voi toimia merellä ympäri vuoden

  • Sillä on pintatorjuntakyky avomerelle.
  • Se pystyy merimiinoitukseen.
  • Sillä voidaan torjua sukellusveneitä.
  • Korvetti pystyy johtamaan merioperaatioita.
  • Se voi olla pitkään merellä.
  • Sitä voidaan käyttää ympäri vuoden. Se pärjää Itämerellä, vaikka sää tai jäätilanne olisi mikä tahansa.

Suomelle hankitaan neljä uutta alusta. Neljä on pienin määrä, jolla voidaan toteuttaa meripuolustuksen eri tehtävät tehokkaasti. Neljällä aluksella on mahdollista myös toimia monessa suunnassa samaan aikaan.

Korvetit valmistetaan Suomessa

Uudet alukset hankitaan yhdellä sopimuksella Suomesta ja taistelujärjestelmä erillisellä sopimuksella ulkomailta. Sotalaivan rungon suunnittelee Rauma Marine Constructions Oy. Se myös valmistaa alukset, jos parhaillaan valmisteilla oleva suunnitelma vastaa puolustusvoimien vaatimuksia. Tutustu hankkeen aikatauluun!


Taistelujärjestelmä hankitaan ulkomailta

Aluksiin tarvitaan myös taistelujärjestelmä. Siihen kuuluvat aluksen asejärjestelmä sekä tilannekuvan luomisen ja johtamisen järjestelmä. Nämä hankitaan ulkomailta.

Taistelujärjestelmän toimittaja vastaa myös järjestelmän sovittamisesta alukseen. Lisäksi se liittää muut tarvittavat järjestelmät osaksi uutta kokonaisuutta. Tällaisia ovat poistuvista aluksista siirrettävä materiaali sekä muiden hankintojen myötä tulevat järjestelmät, kuten torpedojärjestelmä ja uusi pintatorjuntaohjus.