Pressmeddelanden 2002

19.12.02 19.12.2002 Försvarsministerns nyårsmottagning

Försvarsminister och fru Jan-Erik Enestam ordnar traditionell nyårsmottagning i Ständerhuset onsdagen den 1 januari 2003 med början kl.

Mer om ämnet


19.12.02 19.12.2002 Försvarsmaktens filmarkiv överförs till Finlands filmarkiv

Försvarsministeriet har 17.12.2002 på framställning av huvudstaben beslutat att Försvarsmaktens filmarkiv som är underställt Försvarsmaktens central för utveckling av utbildningen skall överföras till Finlands filmarkiv som verkar på undervisningsministeriets förvaltningsområde.

Mer om ämnet


19.12.02 19.12.2002 Försvarsminister Jan-Erik Enestams svar på riksdagsledamot Bjarne Kallis skriftliga spörsmål

Försvarsminister Jan-Erik Enestam har 17.12.2003 besvarat riksdagsledamot Bjarne Kallis/kd skriftliga spörsmål SS 1033/2002.

Mer om ämnet


12.12.02 12.12.2002 Försvarsministeriet ber Hangö, Dragsfjärd och Korpo föreslå hur militärområdena kan utnyttjas

Försvarsministeriet har 11.12.2002 sänt Hangö stad samt Dragsfjärds och Korpo kommuner ett brev där ministeriet ber om preliminära förslag till utnyttjande av lokaliteter som hör till försvarsmakten och som är belägna i de berörda kommunerna.

Mer om ämnet


11.12.02 11.12.2002 Åbo och Esbo förläggningsorter för marinens forskningsanstalt

Försvarsminister Jan-Erik Enestam har 10.12.2002 beslutat att förläggningsorterna för Marinens Forskningsanstalt kommer att vara Åbo och Esbo fr.o.m.

Mer om ämnet


06.12.02 6.12.2002 Minister Jan-Erik Enestam vid självständighetsdagens fest i Kervo

Försvarsminister Jan-Erik Enestam höll festtalet vid självständighetsdagens fest i Kervo stad 6.12.2002.

Mer om ämnet


28.11.02 28.11.2002 Försvarsmaktens medicinalvård

En arbetsgrupp med uppgift att utreda hur samarbetet mellan försvarsmakten och den allmänna hälsovården kan utvecklas överlämnade 26.11.2002 sin rapport till försvarsminister Jan-Erik Enestam.

Mer om ämnet


26.11.02 26.11.2002 Nederländernas försvarsmakt utför testskjutningar i Rovajärvi

Försvarsmakten utför i samarbete med Nederländernas försvarsmakt testskjutning av pansarvärnsrobotar i samband med skjutlägret i Rovajärvi under tiden 29.11.

Mer om ämnet


26.11.02 26.11.2002 Förmedling av försvarsmateriel blir beroende av tillstånd

Republikens President stadfäste 8.11.2002 lagen om ändring av lagen om export och transitering av försvarsmateriel.

Mer om ämnet


21.11.02 21.11.2002 Minister Enestam till Nato:s toppmöte i Prag

Försvarsminister Jan-Erik Enestam reser på torsdagen 2.11.2002 till Natos toppmöte i Prag.

Mer om ämnet


Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä