Pressmeddelanden 2007

28.06.07 14:58

Föravtal om anskaffning av Hawk Mk 66 jetskolflygplan

Försvarsministeriet har undertecknat den 28 juni 2007 ett föravtal (Letter of Intent) om anskaffning av 18 stycken Hawk Mk 66 jetskolflygplan. Dessa tvåsitsiga plan används för närvarande av de schweiziska luftstridskrafterna.


Anskaffningen omfattar förutom flygplanen även reservdelar och serviceutrustning.  Av planens teoretiska helhetsflygtid har ca 17 % använts. Därmed har planen ca 90 000 flygtimmar kvar, vilket betyder att flygvapnet kan använda planen i ca 15 år. Anskaffningen medför att Finland kan flytta framåt köp av nya Hawk plan med 10 år, dvs. till åren 2025-2027. Därutöver möjliggör anskaffningen att äldre material kan tas ur bruk i en snabbare tidtabell, vilket drar ner på service- och försörjningskostnaderna. Anskaffningens helhetskostnader motsvarar priset av två nya motsvarande plan.


Hawk planen används vid piloternas grund- och fortbildning. Flygvapnet tog de första Hawk planen i bruk i december 1980. I början av 1990 -talet beställdes sju plan till, vilka levererades till Finland åren 1993 och 1994. För tillfället är 49 plan i bruk.


Tilläggsförfrågningar till försvarsministern: adjutant Karri Heikinheimo +358 40 501 0108.


Tilläggsinformation om avtalet och tekniska detaljer ges vid försvarsministeriet av överdirektör Eero Lavonen (09) 160 88207 och vid försvarsmakten av flygvapnets kommendör Heikki Lyytinen, (014) 181 0111.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä