Pressmeddelanden 2007

13.06.07 15:09

Försvarsminister Häkämies deltar i EAPC-möte i Bryssel

Försvarsminister Jyri Häkämies deltar den 14.6.2007 i Bryssel i det euroatlantiska partnerskapsrådets (EAPC) försvarsministermöte. Det euroatlantiska partnerskapsrådet utgör ett politiskt diskussionsforum för Natos 49 medlemsländer samt de så kallade PfP -länderna.

Vid EAPC -försvarsministermötet behandlas fredspartnerskapsländernas (PfP) deltagande i Nato -ledda krishanteringsoperationer samt utvecklandet av partnerskapsarbetet.

Minister Häkämies medverkar också den 15.6.2007 i ett möte för de länders försvarsministrar som deltar i den av Nato ledda ISAF operationen i Afghanistan. Detta möte ordnas nu för andra gången i samband med EAPC –mötet.

Försvarsminister Häkämies är anträffbar för media i en presskonferens som ordnas den 15.6.2007 kl. 10.00-10.30 vid Finlands Nato-representation.

Ytterligare information ges av kommunikationsdirektör Jyrki Iivonen, tfn 09 160 88200 eller 050 568 0553.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä