Pressmeddelanden 2007

04.06.07 00:01

Generalsbefordringar 4 juni 2007

Republikens President Tarja Halonen har befordrat brigadgeneral Arto Räty till generalmajor, medicinalbrigadgeneral Pentti Kuronen till medicinalgeneralmajor och överste Jukka Haaksiala till brigadgeneral räknat från den 4 juni 2007.

Kenraalimajuri Arto Räty
Generalmajor Arto Tuomas Räty (f. 1955) har sedan november 2004 tjänstgjort som direktör för enheten för nationell försvarspolitik vid försvarspolitiska avdelningen vid försvarsministeriet. Tidigare har han varit ledare för försvarskurserna vid Försvarshögskolan, kommendör för Björneborgs Brigad, kommendör för Finska bataljonen inom KFOR-operationen i Kosovo, biträdande avdelningschef för Huvudstabens internationella avdelning, biträdande militärattaché och NATO-förbindelseofficer i Bryssel, byrå- och avdelningsstabsofficer vid Huvudstabens operativa avdelning samt byråstabsofficer, byråchef och stabschef vid Staben för Helsingfors Militärlän. Krigshögskolan genomgick Räty år 1989. Dessutom har han studerat i USA, Sverige, Tyskland och Norge. Till brigadgeneral befordrades han år 2004.


Lääkintakenraalimajuri Pentti Kuronen
Medicinalgeneralmajor Pentti Olavi Kuronen (f. 1951) har sedan september 2003 tjänstgjort som överläkare vid försvarsmakten. Tidigare har han varit överläkare vid Flygvapnet samt militärläkare vid Flygvapnets Signalskola och Karelens Flygflottilj. Före det arbetade han bl.a. som biträdande läkare vid Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts kommunförbund och vid Universitetscentralsjukhusen i Tammerfors och Kuopio. För medicine doktorsexamen disputerade Kuronen vid Uleåborgs universitet år 2004. Till medicinalbrigadgeneral befordrades han år 2003.


Prikaatikenraali Jukka Haaksiala
Brigadgeneral Jukka Antero Haaksiala (f. 1953) har sedan januari 2006 tjänstgjort som inspektör vid Fältartilleriet. Tidigare har han varit kommendör för Artilleribrigaden, avdelningschef och stabschef vid Staben för Norra Försvarsområdet, byråstabsofficer vid UNIFIL:s stab och kommendör för Finska bataljonen inom UNIFIL-operationen i Libanon, kommendör för Kajanalands Artilleriregemente vid Kajanalands Brigad, lärare vid UNSOC-kurserna i Sverige, biträdande avdelningschef och avdelningschef för organisationsavdelningen vid Staben för Uleåborgs Militärlän samt byråofficer och byråchef för organisationsbyrån vid Uleåborgs Militärdistrikt. Krigshögskolan genomgick Haaksiala år 1989. Dessutom har han studerat i Sverige, Norge och England. Till överste befordrades han år 2000.

Tilläggsuppgifter ges vid försvarsministeriet av kommunikationsdirektör Jyrki Iivonen, tfn 09-160 88200 eller 050-568 0553.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä