Pressmeddelanden 2007

20.12.07 15:11

Ingenjörsöverste Veli Pekka Valtonen blir försvarsmaktens chefsingenjör

Vid statsrådets allmänna sammanträde 20.12.2007 beviljades ingenjörsbrigadgeneral Jukka Juusti tjänstledighet utan lön från tjänsten som försvarsmaktens chefsingenjör för tiden 1.1.2008-31.12.2010 för att verka som direktör för materielavdelningen vid Europeiska försvarsbyrån (EDA). Statsrådet har vidare utnämnt överingenjör, ingenjörsöverste Veli Pekka Valtonen till det tidsbes-tämda tjänsteförhållandet som försvarsmaktens chefsingenjör för tiden 1.1.2008 –31.12.2010 samt förordnat honom till krigsmaterielchef under samma tid.

Ingenjörsöverste Veli Pekka Valtonen (f. 1954) har senast varit biträdande avdelningschef med ans-var för internationella ärenden vid Huvudstabens krigsekonomiavdelning. Åren 2001-2007 var han försvarsmaterielsakkunnig vid Finlands NATO- och EU-representationer samt officer med ansvar för försvarsmaterielsamarbetet vid WEAG:s (Western European Armaments Group) sekretariat. Före det har han varit chef för forsknings- och teknologisektorn vid Huvudstabens krigsekonomiav-delning, haft olika ledningsuppgifter vid Topografikåren samt varit forskare och lärare vid tekniska högskolans fotogrammetriska laboratorium. Ingenjörsöverste Valtonen har utexaminerats som dip-lomingenjör från tekniska högskolan och bedrivit fortsatta studier vid DESS fjärranalys vid Paris VI:e universitet.

Ytterligare information: Informationsdirektör Jyrki Iivonen tfn +358 9 160 88200 eller +358 50 568 0553.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä