Pressmeddelanden 2010

07.06.10 13:05

Det finska försvarets framtid och utvecklandet av krisberedskapen diskuteras vittomfattande vid SuomiAreena i Björneborg

Försvarsministeriet och Försvarsmakten ordnar i juli i Björneborg fyra vittomfattande diskussionsevenemang om utmaningarna inom den närmaste tiden gällande det finska försvarets och samhällets krisberedskap.

Upp på estraden marscherar politiska beslutsfattare, sakkunniga och representanter för medborgarorganisationer. Vid diskussionerna behandlas hur tillräckliga försvarsmaktens resurser är när kostnaderna stiger och uppgifterna blir allt mera utmanande.

Vid evenemangen söker man synvinklar på med vem vi bedriver internationellt försvarssamarbete. I Björneborg funderar man över hur värnplikten ändras och vad som hotar oss – eller hotar något oss? Vid diskussionerna granskas de utmaningar som utvecklandet av den totala säkerheten i samhället står inför. I alla evenemang tas publiken med och den får rösta i olika frågor, och diskussion förs också på försvarsministeriets Facebook-sidor som öppnas för detta evenemang.

Försvarsförvaltningens evenemang börjar onsdagen den  21 juli klockan 12. Då funderar man på Rådhusets gård var den finska beredskapens akilleshälar och eventuella nya hot finns. Deltagare är polisöverdirektör Mikko Paatero, chefen för datasäkerhetsenheten CERT-FI Erka Koivunen och FRK:s generalsekreterare Kristiina Kumpula, teknologie och ekonomie doktor Tarja Cronberg samt kanslichef Kari Rimpi från försvarsministeriet och beredskapschef Kari Takanen från Huvudstaben. Evenemanget leds av Pauli Aalto-Setälä.

På onsdagen den 21 juli hålls också huvudevenemanget och det går av stapeln i Rådhusparken, där det dryftas huruvida Finland i framtiden kommer att försvara sig ensam eller tillsammans med andra. I evenemanget, som börjar klockan 14, deltar försvarsminister Jyri Häkämies, arbetsminister Anni Sinnemäki, riksdagsledamöterna Eero Heinäluoma och Juha Korkeaoja samt kommendören för försvarsmakten Ari Puheloinen. Diskussionen sänds i TV och den kan ses på kanalen MTV3 på kvällen följande dag.

Vem vinner, en lönearmé eller en värnpliktsarmé? Det debatteras torsdagen den 22 juli klockan 12 i Rådhusparken. Med och diskuterar är försvarsminister Jyri Häkämies, riksdagsledamöterna Johanna Sumuvuori och Jaakko Laakso, F-Secures styrelseordförande Risto Siilasmaa och kommandochef Sakari Honkamaa från Huvudstaben.

Framtidens krishantering talas det om torsdagen den 22 juli klockan 14 i Rådhusparken. Med är inrikesminister Anne Holmlund, riksdagsledamot Pekka Haavisto, Huvudstabens operationschef Arto Räty samt Pauliina Parhiala från Kyrkans utlandshjälp och försvarsrådet Helena Partanen från försvarsministeriet.

Simulatorer i infotältet och musik på stan

I infotältet på medborgartorget i Björneborg kan marinens stridsdykarsimulator samt flygvapnets Hornet-simulator testas. Tältet får besök av sakkunniga från försvarsministeriet och försvarsmakten samt olika branscher och de som diskuterar intressanta teman med evenemangspubliken. Bredvid tältet står en soldathemsbil där det säljs traditionella soldathemsdelikatesser. På plats finns också försvarsmaktens manskapstransportvagn PASI, som publiken kan bekanta sig med både utifrån och inuti. Infotältet är öppet från onsdag till fredag den 21 – 23 juli.

Också musik utlovas. Beväringsmusikkåren spelar rock och jazz på Jazzgatan, på Radio Nova Stage och på estraden på Eetunaukio den 21 – 23 juli.

Närmare uppgifter om evenemangen finns på Suomi Areenas sidor www.suomiareena.fi


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä