Pressmeddelanden 2010

30.09.10 16:00

Försvarsminister Jyri Häkämies på arbetsbesök i Kosovo

Försvarsminister Jyri Häkämies gör ett arbetsbesök i Kosovo 1-2.10.2010.

I Pristina träffar försvarsminister Häkämies chefen för EULEX-opeationen i Kosovo, Yves de Kermabon, och ministern för säkerhetsfrågor Fehmi Mujota. Tema för diskussionerna är frågor med anknytning till säkerhetsläget i regionen.

Fredag 1.10.2010 tar försvarsminister Häkämies emot SKJK:s (Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo) medaljparad.

I ministerns delegation ingår riksdagsledamot Ilkka Kanerva.

Ytterligare upplysningar om besöket ger ministerns adjutant Markku Viitasaari, tfn (09) 160 88102 eller +358 40 5192655 samt informatör Kristian Vakkuri, tfn (09) 160 88220 eller +358 50 55495.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä