Pressmeddelanden 2010

06.09.10 22:45

Hjälpflygning till Pakistan

Finland har deltagit i biståndsarbetet i Pakistan i form av en hjälpflygning som möjliggjorts tack vare det multilaterala samarbetet för strategiska flygtransporter SAC (Strategic Airlift Capability). Ett samarbete som uppstått för att underlätta transportförmågan hos mindre nationer, som normalt hyr flygplan för längre och tyngre transporter.

Militärtransportplanet C-17 Globemaster III lastat med materiel och förnödenheter till översvämningsoffren i Pakistan landade i staden Karachi den 6.9.2010 kl 21:37 finsk tid. Lasten består av tre danska fältsjukhus, medicinsk utrustning samt 15 hjälparbetare.

Hjälpflygningen var möjlig eftersom den rymdes inom årskvoten för SACs flygtimmar. Hjälpflygningen tar inte resurser från krishanteringsoperationen i Afghanistan. Det är första gången som Finland använder ett C-17-plan för humanitära ändamål.

Försvarsminister Jyri Häkämies fattade beslut om hjälpflygningen enligt begäran av EU. Finland var det enda EU landet som reagerade på anhållan om hjälp inom 24 timmar genom att överlämna ett militärtransportplan.

Vidare information angående hjälpförsändelsen ges vid försvarsministeriet av specialsakkunnig Mika Varvikko, tfn (09) 160 88308, mobil 050 325 7105 samt av informatör Kristian Vakkuri, tfn (+358 9) 160 88220,  mobil +358 50 554 9564


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä