Pressmeddelanden 2012

26.04.12 15:30

Armén skaffar små obemannade flygfarkoster

Försvarsministeriet har den 26 april 2012 beslutat att armén får köpa små obemannade flygfarkoster Orbiter av israeliska Aeronautics Ltd. Försvarsmakten har konkurrensutsatt anskaffningen internationellt genom en offertbegäran år 2010.

Den totala köpesumman för anskaffningen av de små obemannade flygfarkosterna uppgår till cirka 23,6 miljoner euro. Anskaffningen finansieras med medel som planerats och budgeterats för detta syfte och är avsedda för försvarsmaktens materielanskaffningar.

De obemannade flygfarkosterna väger cirka 10 kg och de används för att stödja de territoriella trupperna och för att förbättra övervakningsförmågan och lägesbilden i regionerna. De kan också användas för handräckning till andra myndigheter.

Anskaffningen av de obemannade flygfarkosterna sammanhänger med att infanteriminornas prestationsförmåga ska ersättas som en följd av Ottawakonventionen. För försvarsmaktens strategiska partner inom underhållet Millog Oy skapas service- och underhållsförmåga för systemet.

Arméstaben ordnade den 26 april en separat presskonferens i S:t Michel. Där presenteras de anskaffningar som armén gjort under den senaste tiden.

Ytterligare information

Anskaffningsbeslutet: Försvarsministeriet, regeringsrådet Jouko Tuloisela, tfn 09 160 88126 samt kommunikationsdirektör Jyrki Iivonen, tfn 09 160 88200 och 050 568 0553. Tekniska upplysningar: Arméstaben, överstelöjtnant Pasi Saarikoski, tfn 0299 800.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä