Pressmeddelanden 2014

29.09.14 11:47

Finland deltar i EU:s krishanteringsövning

Finland deltar i Europeiska unionens största krishanteringsövning för i år, ML14 (Multilayer 14), som ordnas under tiden 30 september till 23 oktober 2014. Övningen som ordnas av Europeiska utrikestjänsten genomförs i alla EU:s medlemsländer. Föregående motsvarande övning ordnades 2012.

Målet med övningen är att förbättra EU:s handlingsförmåga när det gäller att bemöta kriser, i synnerhet inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens område. Övningen baseras på en hypotetisk situation som avspeglar dagens mångfacetterade kris: Ett försvagat humanitärt läge och säkerhetsläge innebär snabbt ökande risker inom flera länders områden. I övningen grundar EU både en civil krishanteringsinsats och en militär insats för en krissituation som inflammeras snabbt.

I övningen deltar EU:s utrikestjänst, rådet, rådets sekretariat, kommissionen, satellitcentrumet, medlemsländerna (huvudstäderna samt relevanta beskickningar) och utvalda EU-delegationer. I övningen som i Finland genomförs som ett tväradministrativt samarbete deltar förutom utrikesministeriet även försvarsministeriet, huvudstaben, inrikesministeriet och statsrådets kansli.

Övningen är en så kallad desktop-övning; inga styrkor deltar i övningen.

För mera information: Riitta Gerlander, politiska avdelningen vid utrikesministeriet (tfn 0295 351 512) samt Rasmus Hindrén, försvarsministeriets försvarspolitiska avdelning (tfn 0295 140 322)


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä