Pressmeddelanden 2014

29.01.14 15:26

Försvarsministeriet beslutade om anskaffning av ett luftvärnsrobotssystem till armén

Försvarsminister Carl Haglund har den 29 januari 2014 beslutat om anskaffning av ett luftvärnsrobotssystem med mycket kort räckvidd (förkortat EKITO på finska) till armén. Anskaffningsavtal kommer att ingås med Förenta staternas regering och luftvärnsrobotssystemet levereras av amerikanska Raytheon Company. Totalvärdet av anskaffningen utan mervärdesskatt är cirka 90 M?.

Det luftvärnsrobotssystem som skaffas innehåller moderniserade robotar av typen Stinger RMP Block 1, startlavetter, värmesikten samt utbildningsanordningar, som är anordningar för övning i fält och en klassimulator. Dessutom ingår i anskaffningen den utbildning som användningen kräver, stödjematerial, reservdelar, den dokumentation som användningen och underhållet kräver, de tjänster som hänför sig till användning och kvalitetsövervakning samt övervakningen av robotarnas skick och livscykel.

Systemleveranserna sker under åren 2014-2017. Anskaffningen är en del av projektet med ett luftvärnsrobotssystem med mycket kort räckvidd, vilket ingår i helheten utvecklande av försvarsmaktens luftförsvar. Projektet inleddes år 2009 och det ingår i försvarsmaktens budgetram.
Luftvärnsrobotsystemet med mycket kort räckvidd kommer att vara en del av luftvärns- och luftförsvarssystemet både för de territoriella trupperna och för militärt viktiga objekt. Trupproduktionen vid EKITO-enheterna inleds vid Karelska brigaden år 2015.

Genom anskaffningen ersätts kapaciteten hos projektilluftvärnsenheterna, som delvis ska tas ur bruk och som representerar en mera än 50 år gammal teknik.

Ytterligare upplysningar ges av regeringsrådet Jouko Tuloisela vid försvarsministeriet, tfn 0295 140 412 och luftvärnsinspektören vid arméstaben, överste Ari Grönroos, tfn 0299 410 506.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä