Pressmeddelanden 2014

22.10.14 11:16

Försvarsministeriet beslutade om upphandling av tjänster gällande förarutbildning för armén

Försvarsminister Carl Haglund gav i 20.10.2014 försvarsmakten fullmakt att på basis av en framställning från armén ingå kontrakt med Mecom Oy, Sataedu Oy, CAP-koulutus Oy och Traffica Oy om upphandling av tjänster som gäller Försvarsmaktens förarundervisning och förarutbildning för Björneborgs brigad, Pansarbrigaden och Markstridsskolan under åren 2015-2016. Det totala värdet på upphandlingen är cirka 10 miljoner euro.

Försvarsmakten utbildar årligen cirka 3 200 beväringar till förare av tunga fordon. Utbildningen innehåller den yrkesbehörighetsutbildning som krävs av en person verksam i ett yrke inom transportbranschen.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av specialsakkunnig Riikka Pitkänen tfn 0295 140421 och vid staben för arméns materielverk av informationschef Juhani Kauppinen tfn 0299 460 527.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä