Pressmeddelanden 2014

07.03.14 11:07

Generallöjtnant Jarmo Lindberg blir kommendör för försvarsmakten

Republikens President Sauli Niinistö har den 7 mars 2014 utnämnt generallöjtnant Jarmo Lindberg till tjänsten som kommendör för försvarsmakten för en fem års period från den 1 augusti 2014.

Generallöjtnant Jarmo Ilmari Lindberg (f. 1959) har tjänstgjort som försvarsmaktens logistik- och materielchef sedan år 2012. Tidigare har han varit kommendör för Flygvapnet, beredskapschef och biträdande avdelningschef vid operativa avdelningen vid huvudstaben, kommendör för Lapplands Flygflottilj, operationschef, beredskapschef och flygutbildningschef vid Flygstaben samt kommendör för en jaktdivision vid Satakunta Flygflottilj. Tidigare i sin karriär var han flygare och chef för en flyggrupp vid Karelens Flygflottilj. Generalstabsofficersexamen avlade Lindberg år 1993. Till generallöjtnant befordrades han år 2011.

Utöver det som sägs ovan kan om Lindbergs anställningshistoria nämnas att han i tiderna var med om anskaffningen av F-18 Hornet i egenskap av en av de första flygarna som utbildats för plantypen och han hade också en betydelsefull roll i fråga om att ta i bruk och underhålla materielen. Som officer har han mångsidiga erfarenheter av operativa uppgifter som beredskapschef, kännedom om logistik och materielsektorn som logistik- och materielchef samt erfarenhet av att ha varit kommendör för en försvarsgren i och med att han varit kommendör för Flygvapnet. Lindberg har också haft ett nära samarbete med försvarsministeriet vid beredningen av flera olika utredningar. Vidare har han svarat för genomförandet av den största förändringen i försvarsmaktsreformen, dvs. grundandet av Logistikverket och inledandet av dess verksamhet.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av avdelningschef Jukka Juusti,  tfn 0295 140400.

Kontakt med general Lindberg förmedlas via Huvudstabens Press- och informationsavdelning, tfn 0299 800/.

Curriculum Vitae

Lindberg, Jarmo Ilmari


Militär grad
Generallöjtnant

Tjänsteställning
Försvarsmaktens krigsekonomichef

Födelsetid och –ort
10.6.1959, Uleåborg

Familjeförhållande
Specialsjukskötare Maria Helena Lindberg
Barn: Nina Maria (f. 1986), Heidi Maria (f. 1988) och Tiia Maria (f. 2001)

Karriär
Student, Kuusaan lukio                                                            1978
Flygkadettskolan                                                                      1979-1982
Flygofficer, Karelens Flygflottilj                                                 1982-1989
Flyggruppschef, Karelens Flygflottilj                                         1989-1991
Flygutbildningschef, Flygstaben                                               1993-1994
Jaktdivisionskommendör, Satakunta Flygflottilj                        1995-1999
Beredskapschef, Flygstaben                                                    1999-2000
Operativ chef, Flygstaben                                                        2001-2003
Bitr. avdelningschef, Huvudstaben, operativa avdelningen     2004
Kommendör för flygflottilj, Lapplands Flygflottilj                      2005
Beredskapschef, Huvudstaben                                      1.12.2005-30.6.2008
Kommendör för Flygvapnet                                            1.7.2008-29.2.2012
Försvarsmaktens krigsekonomichef                               1.3.2012-

Befordringar
Löjtnant                            1982
Premiärlöjtnant                 1984
Kapten                              1987
Major                                1992
Överstelöjtnant                1995
Överste                            2001
Brigadgeneral                   2005
Generalmajor                   2008
Generallöjtnant                2011

Utmärkelsetecken
Riddare av Finlands Vita Ros orden
Militära förtjänstmedaljen
FrihetskorsetTillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä