Pressmeddelanden 2014

03.02.14 09:00

Kommodor Peltonen blir försvarsminister Haglunds militärrådgivare

Republikens president Sauli Niinistö har utnämnt kommodor Rami Peltonen till en tjänst som äldre avdelningsstabsofficer vid försvarsministeriet för en treårsperiod som börjar den 1 februari 2014. Kommodor Peltonen blir försvarsminister Carl Haglunds militärrådgivare.

Kommodor Rami Peltonen (f. 1964) har tidigare tjänstgjort som avdelningsstabsofficer, sektorchef och innehaft ett specialuppdrag vid huvudstaben, varit flottiljkommendör och övervakningschef vid Finska vikens Marinkommando, äldre avdelningsstabsofficer vid Marinstaben och lärare vid Försvarshögskolan. Generalstabsofficersexamen avlade Peltonen år 1999 vid Försvarshögskolan i Sverige.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av konsultative tjänstemannen Antti Korkala, tfn 0295 140 435.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä