Pressmeddelanden 2014

08.10.14 10:35

Ersättande av Hornet-jaktplanens prestationsförmåga, förutredningsarbetsgrupp

Försvarsministern har i dag tillsatt en förutredningsarbetsgrupp, som har fått i uppdrag att bereda inledandet av planeringen av hur Hornet-jaktplanens prestationsförmåga ska ersättas, som en del av upprätthållandet av ett modernt försvarssystem. Det är frågan om en grundläggande utredning som stöd för det senare beslutsfattandet och inledandet av den officiella beredningen.

Enligt gällande livscykelplan kommer livscykeln för Flygvapnets F/A-18 Hornet-jaktplan att upphöra år 2030. Då har de första planen varit i bruk för tjänstgöring i 35 år. Det har planerats att planen ska tas ur bruk med början år 2025 och det sista planet ska tas ur bruk 2030. Jaktplansupphandlingen pågår i cirka 15 år från det projektet påbörjas tills det sista planet har levererats. Enligt planerna förutsätter detta att upphandlingsförberedelserna inleds officiellt år 2015 och att ett eventuellt upphandlingsbeslut fattas i början av 2020-talet. Produktionen och leveranserna börjar åren 2025-2030.

Arbetsgruppen har till uppgift att sammanställa och utarbeta en grundläggande utredning av hur Hornet-jaktplanens prestationsförmåga kan ersättas, av de preliminära operativa kraven, möjligheten att förlänga Hornet-jaktplanens livscykel samt av forskningsbehov och samarbetsmöjligheter utanför förvaltningsområdet, vilka anknyter till projektet och gäller den industri som är verksam i landet. Dessutom reder arbetsgruppen ut hur en eventuell jaktplansupphandling ska organiseras inom försvarsförvaltningen och vilka faktorer som påverkar projekttidtabellen.

I arbetsgruppen finns representanter för försvarsministeriet, huvudstaben och flygvapnet. Arbetsgruppens mandattid går ut den 30 maj 2015.


Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av projektkoordinator Lauri Puranen, tfn 0295 140 403 och regeringsrådet Jari Takanen, tfn 0295 140 411.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä