Pressmeddelanden 2014

07.11.14 16:00

Försvarsminister Carl Haglund till Sverige

Försvarsminister Carl Haglund deltar i den nordiska stridsgruppens (Nordic Battle Group) övning NBG POLEX i Enköping i Sverige den 10 november 2014 i form av ett arbetsmöte.

Finland deltar i en stridsgrupp som Sverige leder år 2015 (NBG15) i enlighet med de riktlinjer som republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har stakat ut. Från Finland deltar ett helikopterförband i stridsgruppen samt den stödpersonal som förbandet behöver.

Enligt försvarsminister Haglund är det viktigt att de beslutsmekanismer som sammanhänger med aktiveringen av NBG (sändandet på en insats) behandlas. "Det är bra att beredningen av beslutsfattandet på EU-nivå och i synnerhet processerna mellan deltagarländerna samt varje deltagarlands interna beslutsprocesser granskas", konstaterar försvarsminister Haglund. Dessutom behandlar man vid övningen EU:s beslutsprocess som hänför sig till aktiveringen av en stridsgrupp.

I stridsgruppen NBG15 deltar förutom Finland och Sverige också Norge, Irland, Estland, Lettland och Litauen. Stridsgruppen står i beredskap under första hälften av år 2015, den 1 januari - den 30 juni 2015.

Ytterligare upplysningar om arbetsbesöket ger försvarsministerns adjutant Sami Jaakkola, tfn +358 295 140 102 samt specialsakkunnig Kristian Vakkuri, tfn +358 295 140 123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä