Pressmeddelanden 2014

11.11.14 16:00

Försvarsminister Carl Haglund till Oslo

Försvarsminister Carl Haglund deltar den 12-13 november 2014 i ett försvarsministermöte i Oslo för det nordiska försvarssamarbetet (Nordefco), de nordiska och de baltiska länderna samt den nordliga gruppen (Northern Group). Norge är ordförande för Nordefco år 2014.

De nordiska försvarsministrarna diskuterar bl.a. övningsverksamhet, krishantering och framtiden för det nordiska försvarssamarbetet.

Vid den nordliga gruppens session behandlas närområdets säkerhetssituation. I Northern Group ingår utöver de nordiska och de baltiska länderna också Nederländerna, Storbritannien, Polen och Tyskland.

Vid möten mellan de nordiska och de baltiska länderna och den nordliga gruppen behandlas utvecklandet av försvarssamarbetet såväl på regional som på europeisk nivå.

Ytterligare upplysningar om arbetsbesöket ger försvarsministerns adjutant Sami Jaakkola, tfn +358 295 140 102 samt specialsakkunnig Kristian Vakkuri, tfn +358 295 140 123.

Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä