Pressmeddelanden 2014

17.11.14 14:22

Nammo köpte produktionsanläggningen i Sastamala av Patria

Nammo har köpt produktionsanläggningen för ammunition i Sastamala av Patria. Avtalet undertecknades vid försvarsministeriet måndagen den 17 november 2014. Genom avtalet tar Nammo över besittningen av produktionsanläggningen i Sastamala och kommer att sysselsätta en betydande del av de anställda vid Patria som tidigare sades upp.
 
Produktionsanläggningen i Sastamala är Finlands enda fabrik som klarar av begynnelsefaserna av produktionen av stålgranatskroppar (i första hand artilleriammunition på 155 mm), dvs. pressning och värmebehandling av granatkroppsämnet. I Sastamala kan man också göra de övriga arbetsfaserna av produktionen av granatkroppar samt producera granater för granatkastare. Som planeringsgrund för den fortsatta verksamheten i Sastamala har använts de verksamhetsprinciper som Försvarsministeriet, försvarsmakten och Försörjningsberedskapscentralen tillsammans har kommit överens om när det gäller att upprätthålla beredskapen. Granatkroppsproduktionen vid produktionsanläggningen i Sastamala är en kritisk del av den helhet som ammunitionsproduktionen till artilleriet utgör.

Det undertecknade avtalsarrangemanget förbättrar betydligt den finska försörjningsberedskapen under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Avtalet baserar sig på det partnerskapsavtal som undertecknades i januari 2014 med Nammo-koncernen. I fjol tog Nammo över ansvaret för att trygga den inhemska krutproduktionen när bolaget köpte krutfabriken i Vihtavuori. Det nu undertecknade avtalet fördjupar partnerskapet ännu mera.

Ytterligare upplysningar ger äldre avdelningsstabsofficer Juha Kylä-Harakka vid försvarsministeriet (tfn 0295 140 402) och Nammo Lapua Oy:s lokala direktör Erkki Mäkelä (tfn 0500 31 9682).  


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä