Pressmeddelanden 2014

17.11.14 15:00

Försvarsminister Carl Haglund till Bryssel

Försvarsminister Carl Haglund deltar den 18 november 2014 i ett försvarsministermöte inom EU:s utrikesråd i Bryssel.

Huvudtema för mötet är förberedelserna inför europeiska rådets möte i juni 2015 där försvarsfrågor kommer att behandlas. På agendan finns också uppföljningen av hur tidigare beslut i europeiska rådet har verkställts, EU:s krishanteringsinsatser samt säkerhetssituationen i närområdet. I rådet godkänns Europeiska försvarsbyråns (EDA) budget för år 2015 samt flera dokument som gäller utvecklande av kapaciteterna och försvarssamarbete.

I samband med rådet ordnas dessutom EDA:s styrelsemöte i ministersammansättningen. Ministrarna diskuterar hur centrala projekt kan främjas samt bevakningen av europeiska rådet och införandet av slutsatserna.

Ytterligare upplysningar om mötet ges vid försvarsministeriet av specialsakkunnig Rasmus Hindrén, tfn +358 295 140 322, specialsakkunnig Sanna Laaksonen, tfn +358 295 140 417 samt gällande kommunikationen av specialsakkunnig Kristian Vakkuri, tfn +358 295 140 123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä