Pressmeddelanden 2014

24.11.14 11:19

Finland deltog i Natos övning Cyber Coalition 2014

I egenskap av partnerskapsland deltog Finland för fjärde gången i Natos årliga övning Cyber Coalition 2014 (CC14) i Tartu den 17 ? 21 november 2014. I övningen deltog 26 Nato-medlemsländer och 5 länder som ingår i partnerskap för fred.

CC14-övningen var en cybersäkerhetsövning, vars syfte var att bemöta olika cyberstörningar samt säkerställa en skarvfri informationsgång mellan de olika aktörerna i situationer där det förekommer cyberstörningar. Målen för övningen var att säkerställa förmågan till beslutsfattande, samordningen av Nato och det nationella cyberförsvaret, partnerskapsländerna inkluderade, samt att testa de tekniska kapaciteterna för informationsutbyte och samverkan.

I övningen deltog utöver Natos högkvarter och militärstaber på strategisk nivå också civil och militär personal i de deltagande ländernas huvudstäder och Nato-representationer. Från Finland deltog försvarsministeriet och försvarsmakten i övningen och de stöddes av andra myndigheter som berörs av saken. Finlands deltagande i övningen samordnades av sekretariatet för Säkerhetskommittén.

Ytterligare upplysningar om övningen ges av äldre avdelningsstabsofficer Harri Roivainen, tfn 0295 140 703, vid Säkerhetskommittén.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä